Sistemele de e-learning, instrumente utile de învăţare

În perioada 17.05. – 21.05.2010 s-a desfăşurat la Hamrun, Malta un curs de formare pentru cadrele didactice, organizat de Acrosslimits Ltd, curs intitulat  ,,Creating e-learning courses – hands on tools & practical tips’’.   Participarea la acest curs a fost posibilă datorită finanţării Comisiei Europene, prin programul LLP ( Lifelong Learning Programme), programul sectorial Comenius – Mobilităţi individuale de formare continuă 2010 ( www.anpcdefp.ro).

Învăţământul românesc are în faţa cea mai mare provocare, informatizarea generală

Tot mai mulţi profesori se confruntă cu un dezinteres al elevilor în ceea ce priveşte învăţarea. Astfel apare necesitatea de a adapta procesul de învăţământ, de a găsi noi metode şi tehnici de predare-învăţare-evaluare care să îi motiveze pe elevi, să-i  stimuleze şi să-i responsabilizeze totodată în această acţiune deosebit de complexă –  şcoala cu toate implicaţiile sale. Această atitudine poate fi schimbată dacă oferim elevilor prilejul de a învăţa cu ajutorul unui instrument foarte drag lor – calculatorul. Sigur că nu orice activitate desfăşurată la calculator garantează şi o învăţare eficientă. Însă merită încercat tocmai pentru a transforma mediul de învăţare ostil după părerea unora, într-un mediu familiar tinerilor de astăzi, utilizând acest instrument pe care ei îl cunosc de mici copii, calculatorul.
În perioada 17.05. – 21.05.2010 s-a desfăşurat la Hamrun, Malta un curs de formare pentru cadrele didactice, organizat de Acrosslimits Ltd, curs intitulat  ,,Creating e-learning courses – hands on tools & practical tips’’ ce a vizat :
• familiarizarea cu metodele e-learning, făcându-le accesibile şi persoanelor fără abilităţi tehnice;
• favorizarea îndemânarii în utilizarea mai multor instrumente care, împreună, să creeze diferite tipuri de e-learning;
• schimbul de experienţă şi de poveşti de succes între cadrele didactice participante;
• prezentarea de proiecte inovatoare şi de modalităţi de utilizare a e-learning-ului în toată Europa.
Participarea la acest curs a fost posibilă datorită finanţării Comisiei Europene, prin programul LLP ( Lifelong Learning Programme), programul sectorial Comenius – Mobilităţi individuale de formare continuă 2010 (www.anpcdefp.ro).
În cadrul cursului au fost prezentate o serie de platforme de învăţare, instrumente de lucru deosebit de utile atât pentru elevi cât şi pentru profesori, oferind suport pentru predare-învăţare atât în sala de clasă cât şi pentru învăţământul la distanţă.
Au fost prezentate noţiunile de utilizare LCMS ( Learning Content Management System), o serie de resurse educaţionale – cărţi electronice / e-books, învăţarea sincronă, media streaming, aplicaţii pentru clase virtuale: DimDim, Moodle, ooVoo, WiZiQ, jocuri şi simulări, interactivităţi, creare module de curs.
De asemenea au fost prezentate instrumentele de creare de teste HotPotatoes, învăţarea colaborativă, forum, wiki, bloguri – toate acestea favorizând şi sprijinind construirea comunităţii de învăţare în mediul on-line.
Pentru a cunoaşte în detaliu toate cele prezentate e nevoie doar de un browser ( Internet Explorer sau Firefox) şi să accesaţi aceste pachete software pentru instruirea electronică.
La acest curs de formare au participat cadre didactice din Croaţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Lituania, Norvegia, Portugalia, Spania, fiind un bun prilej de a împărtăşi gânduri, impresii despre sistemele educaţionale din ţările respective şi activităţile de predare – învăţare specifice lor.
Participarea la acest curs m-a determinat să-mi reevaluez şi să reconsider activitatea mea didactică printr-o altă prismă – cea a utilizării în mod frecvent a noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ.
Ar fi bine să ne gândim la timpul „pierdut” de elevi în faţa calaculatorului şi să încercăm să implementăm noile tehnologii în procesul de instruire, având convingerea că pe acestă cale vom reuşi să transformăm acţiunea predare – învăţare – evaluare  într-un mediu activ şi atractiv, deopotrivă pentru elevi şi profesori, contribuind astfel şi la îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii procesului de învăţământ.
Prof. Isabela Giorgi