Proiect european la Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu

Educaţia este cel mai important factor din viaţa omului, iar rolul nostru, al cadrelor didactice, într-o lume a globalizării, este să educăm în spiritul toleranţei şi al respectului faţă de valorile umane universale. Din acest motiv, facem eforturi ce se regăsesc in rezultate notabile, pentru un învăţămant performant, competitiv, compatibil cu reperele educaţionale ale prezentului şi mai ales ale viitorului. Sperăm că am reuşit să punem bazele unui mediu educaţional în continua evoluţie, mereu în rezonanţa cu necesităţile copiilor şi ale lumii în care trăim, bazat pe învăţare activă, interacţiune socială şi motivaţie puternică.
În acest context proiectul „Stagiile de practică-investiţie pentru viitor”- proiect cofinanţat FSE POSDRU, actualmente în curs de desfăşurare poate da măsura valorii adăugate în asigurarea calităţii educaţiei, precum şi contribuţiei şcolii la perspectiva novatoare a practicii educaţiei formale şi non-formale.
Proiectul “STAGIILE DE PRACTICĂ – INVESTIŢIE PENTRU VIITOR”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” a continuat şi în luna mai cu desfăşurarea activităţilor prevăzute în program. Echipa de cadre didactice implicate în derularea proiectului a încercat permanent să vină în întâmpinarea nevoilor individuale ale copiilor, atribuind o egală importanţă dezvoltarii profesionale, sociale, precum şi dezvoltarii personalitatii, exprimarii libere.
Una dintre activităţile principale ale proiectului, Derularea stagiilor de practică la parteneri, şi-a desfăşurat în această lună subactivităţile legate de redactarea materialelor în vederea realizării de portofolii ale elevilor din grupul ţinta, schimbul de informaţii şi de idei pentru elaborarea portofoliilor pe pagina web si pe blog. La finalul activităţii a avut loc evaluarea portofoliilor şi premierea celor mai bune pe secţiuni, premindu-se cel mai bine documentat portofoliu, lucrarea cu cea mai buna prezentare sau portofoliu cel mai bine realizat şi prezentat.
Elevii au fost încantaţi nu numai de faptul că munca lor pe parcursul derulării stagiilor de practică a fost răsplătita cu premii pentru lucrările cele mai bune, dar mai ales pentru modul nou şi deosebit de eficient în care şi-au efectuat aceste stagii în laboratoarele partenerilor din proiect şi în toate activităţile ce au vizat culegerea de probe din teren, mediatizarea rezultatelor şi conştientizarea populaţiei din judeţ cu privire la calitatea apei potabile din anumite zone rurale.
Tot in luna mai, în cadrul proiectului s-au derulat 2 concursuri ale elevilor din grupul ţinta – „Viata sănătoasa intr –un mediu sănătos” pentru clasa a XI–a, respectiv „ Apa de calitate pentru locuitorii satelor” pentru clasa a XII–a. Organizarea concursurilor a plecat de la ideea că dezvoltarea durabilă a regiunilor, ţinând cont de specificul acestora şi sănătatea mediului înconjurător este un obiectiv major la nivelul întregii Uniuni Europene, îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii cetăţenilor fiind una din priorităţile Uniunii. Concursul pe teme ecologice a stimulat concurenţa şi a implicat un număr mare de elevi în activităţi care au pus în valoare cunoştinţele de cultură de specialitate din domeniul protecţiei mediului, cunoştinţe dobândite de elevi pe parcursul şcolarităţii. Elevii câştigători au fost şi de acestă dată premiaţi, activitatea dovedindu-se a fi una foarte atractivă.
O activitate cu impact în rândul elevilor şi profesorilor din judeţ a fost „Târgul şcolar de competenţe ecologice ”- care s-a dorit in primul rând o campanie de conştientizare a elevilor privind oportunitatea stagiilor de practică. Au fost invitaţi reprezentanţi ai tuturor liceelor din judeţ care şcolarizează în domeniul resurselor naturale. Au fost prezenţi elevi şi cadre didactice care au avut astfel prilejul sa vadă rezultatele derulării stagiilor de practică într-o altă modalitate, mult mai eficientă, după cum au mărturisit membrii grupului ţintă. In cadrul târgului au fost prezentate şi premiate portofolii ale elevilor clasei a XII a, portofolii care demonstrează competenţele dobândite pe parcursul stagiilor de practică. Elevii şi profesori care au răspuns invitaţiei au beneficiat de informaţii utile privind aspecte legate de stagiile de practică, de eficientă sporită în cazul derulării lor în cooperare cu un agent economic sau un alt partener care să pună la dispoziţie spaţii de lucru adecvate şi specialişti bine instruiţi în domeniul vizat.
Deşi se apropie vacanţa şcolară , proiectul “STAGIILE DE PRACTICĂ – INVESTIŢIE PENTRU VIITOR” nu se încheie şi nici intră într-o perioada de repaus. El va continua cu realizarea de materiale de publicitate şi diseminare, cu administrarea şi actualizarea periodică a blogului şi website-ului proiectului precum şi a secţiunii proiectului de pe web-ul şcolii, cu analiza rezultatelor proiectului pentru primul an de implementare şi eventuale măsuri ce se impun in vederea optimizări rezultatelor în cel de-al doilea an de implementare.
Considerăm că aceste tipuri de activităţi vor stimula interesul faţă de problematica mediului şi implicarea elevilor, profesorilor, comunităţilor locale în acţiuni de promovare a activităţilor desfăşurate pentru protejarea mediului înconjurător, vor promova comunicarea, între elevii şi profesorii din diferite şcolii, vor contribui la crearea şi menţinerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ.
Prof. Bîzocu Codruţa
Prof. Peptan Anca

One Comment on “Proiect european la Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu”

  1. bravo copii atzi facut treaba buna,datorita shi doamnelor profesoare,care v-au indrumat! Bafta pe viitor! Trebuie sa salvam mediul impreuna,ptr.o viatza sanatoasa!Felicitari ptr.ca atzi castigat!Te pup Mya !

Comments are closed.