Se schimbă radical activitatea din grădinițe

Peste 2000 de copiii din Gorj vor fi ajutaţi să frecventeze grădiniţa 

La nivelul învățământului preșcolar se produce o adevărată ”revoluție” începând cu această toamnă. Curriculumul pentru grădiniță a fost schimbat de Ministerul Educației Naționale în mod radical. Activitățile experențiale scad la jumătate în orarul zilnic al copiilor de grădiniță, pentru a câștiga ore Jocurile liber-alese și Dezvoltarea personală. Pentru prima dată, curriculumul pentru educația timpurie conține și programul copiilor de creșă (0-3 ani). O altă modificare pe care o aduce noul curriculum de grădiniță se referă la opționale: orele acestea intră în norma educatoarelor.

Monitorul Oficial a publicat marți, 20 august 2019, Ordinul privind   aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie. Ordinul este semnat de fostul ministru Ecaterina Andronescu și înlocuiește vechiul curriculum pentru învățământul preșcolar, care fusese adoptat în 2008. Noul curriculum micșorează numărul de ore prevăzut pentru activitățile experențiale și crește plaja orară pentru jocurile liber-alese pentru că până acum “puneam prea mult accent pe pregătirea academică și pierdeam din atenție problemele de dezvoltare socio-emoțională”, după declarația oficialilor MEN.

Programul zilnic al copiilor de grădiniță rămâne aproape același ca în anii trecuți, fără ca “orarul de la grădiniță” să sufere mari modificări. La intervalul de vârstă 37-60 luni (3,1 ani – 5 ani), norma educatoarelor este tot de 25 de ore pe săptămână, tipurile de activități sunt aceleași ca în planul de învățământ din 2008, dar la detalierea activităților apar următoarele modificări în noul curriculum: activitățile experențiale scad la jumătate (ajung la 5 ore pe săptămână, de la 10 ore pe săptămână până acum),dar câștigă 2,5 ore pe săptămână în plus față de până acum Jocurile și activitățile liber-alese și Activitățile pentru dezvoltare personală (fiecare va avea de acum înainte 10 ore pe săptămână, în loc de 7,5).

La intervalul de vârstă 61-84 luni (5-7 ani):categoria de activitate de învățare numită “Jocuri și activități liber-alese” are cele mai multe ore pe săptămână (10 ore),detronând “Activitățile pe domenii experențiale” care avea până acum 15 ore pe săptămână și care acum scade la 7,5 ore pe săptămână.Aceeași alocare (7,5 ore pe săptămână) primește începând de astăzi și categoria “Activități pentru dezvoltare personală”, care până acum avea 5 ore.

Domeniile de dezvoltare a copilului pe care curriculumul de grădiniță 2019 le urmărește sunt cele din documentul de bază atât al curriculumului trecut, cât și al curriculumului nou – “Reperele fundamentale privind învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului între naștere și 7 ani”, realizat cu ajutorul UNICEF România și aprobat prin ordin de ministru în 2010.

Astfel, domeniile de dezvoltare prevăzute în curriculumul de grădiniță și creșă sunt:
A. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale
B. Dezvoltarea socio-emoțională
C. Capacități și atitudini față de învățare
D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Competențele cheie din curriculumul școlar sunt introduse și în preșcolar, inclusiv “competența digitală”. În dreptul acesteia, ordinul precizează următoarele: “competențele digitale nu sunt direct vizate de curriculumul pentru educație timpurie, dar se recomandă ca, în măsura în care resursele disponibile permit, să fie abordate prin modul de desfășurare a activităților”.

Competențele cheie urmărite la grădiniță:
1. comunicarea în limba maternă
2. comunicare în limbi străine (cu următoarea mențiune care apare în ordinul de ministru: “competențele de comunicare în limbi străine nu sunt direct vizate de curriculumul pentru educația timpurie, dar se recomandă ca, în măsura în care resursele disponibile permit, să fie abordate prin modul de desfășurare a activităților (de ex., CLIL, proiecte / parteneriate cu alte instituții similare din alte țări – de tipul parteneriatelor eTwinning, prin activități opționale etc.)”).
3. competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii
4. competența digitală
5. a învăța să înveți
6. competențe sociale și civice
7. spirit de inițiativă și antreprenoriat
8. sensibilizare și exprimare culturală