Şcoala – un sprijin real pentru elevii aflaţi în dificultate

Părinţii plecaţi la muncă în străinătate generează un impact emoţional greu de surmontat în primă instanţă de către elevii rămaşi acasă.În lipsa părinţilor, dascălii sunt cei care trebuie să susţină aceşti elevi aflaţi în dificultate. În acest sens, trebuie subliniat faptul că şcoala se implică şi îi include în numeroase activităţi extraşcolare, în programe şi proiecte educaţionale cu un impact pozitiv asupra lor în ce priveşte motivaţia de a frecventa orele de curs şi nu numai.

De cele mai multe ori printre  tinerii aflaţi în dificultate se află şi cei care nu au părinţii aproape
De cele mai multe ori printre tinerii aflaţi în dificultate se află şi cei care nu au părinţii aproape

Plecarea la muncă în străinătate a părinţilor generează un impact emoţional greu de surmontat în primă instanţă de către elevii rămaşi acasă. Absenţa părinţilor creează de cele mai multe ori un dezechilibru iar uneori un gol imens pe care bunicii sau alte rude îl pot umple doar parţial sau nu-l pot umple deloc. Prin urmare, cauzele problemelor esenţiale din viaţa elevilor cu părinţi plecaţi sunt de natură afectivă. Aceste probleme pot îmbrăca diverse forme mergând până la depresie şi izolare.

O problemă cunoscută, o problemă rezolvată

Este bine cunoscut faptul că de cele mai multe ori consecinţele inevitabile din plan emoţional implică repercursiuni şi în plan şcolar. Există numeroase studii efectuate în rândul elevilor rămaşi acasă şi toate susţin un lucru evident: plecarea părinţilor la lucru în străinătate este asociată cu rezultate şcolare mai slabe obţinute de aceşti elevi faţă de cei care nu au în familie părinţi emigranţi. În situaţia de faţă şi luând în calcul riscurile la care sunt supuşi aceşti elevi (traume emoţionale, devieri de compotament ce pot atinge cote infracţionale, rezultate slabe la învăţătură etc.). Şcoala rămâne primul şi cel mai important ajutor. Profesorii sunt cei care sesizează psihologul şcolii în legătură cu situaţiile elevilor cu probleme afective. Acesta, prin metode specifice, acordă ajutorul de specialitate elevilor. Se pare că principala cauza a apariţiei problemelor afective şi comportamentale a acestor elevi o reprezintă lipsa de comunicare şi de exprimare a propriilor percepţii şi emoţii legate de lipsa temporară sau definitivă a părinţilor.
Printre elevii aflaţi în dificultate, mai ales printre băieţii care au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, există tendinţa de a abandona şcoala. De asemenea, este cunoscut faptul că aceşti elevi manifestă tendinţa de absenteism. Există cazuri de elevi rămaşi singuri care acumulează foarte multe absenţe la şcoală, fiind chiar în prag de exmatriculare. Prin urmare, interesul acordat şcolii şi temelor pentru acasă scade pe fondul unei lipse de control şi supraveghere atentă din partea unui adult cu autoritate asupra lor. Este foarte posibil ca aceşti elevi să întâmpine uneori dificultăţi în realizarea temelor şi înţelegerea materiei predate la şcoala şi să resimtă nevoia de a avea un părinte lângă ei care să-i ajute.
În lipsa părinţilor, dascălii sunt cei care trebuie să susţină aceşti elevi aflaţi în dificultate. În acest sens, trebuie subliniat faptul că şcoala se implică şi îi include în numeroase activităţi extraşcolare, în programe şi proiecte educaţionale cu un impact pozitiv asupra lor în ce priveşte motivaţia de a frecventa orele de curs şi nu numai. Spre exemplu, activităţile de voluntariat stimulează dezvoltarea sentimentului de responsabilitate, spirit de echipă, comunicare şi socializare. Numeroasele proiecte implementate de şcoala noastră promovează şanse egale de formare şi stimulează interesul pentru educaţie al elevilor aflaţi în situaţii dificile prin participarea la activităţi creative de educaţie nonformală alături de alţi elevi şi profesori. Participarea directă la implementarea proiectelor de acest tip este de un real folos pentru elevii aflaţi în dificultate. Astfel, ei au posibilitatea să îşi dezvolte abilităţi, să îşi îmbogăţească serios cunoştinţele, să îşi cultive respectul pentru adevăratele valori devenind mai informaţi, responsabili şi motivaţi. Reuşita proiectelor de acest gen oferă atât cadrelor didactice cât şi elevilor implicaţi încrederea în schimbarea mentalităţii pe de o parte, în rândul comunităţii (prin susţinerea pe viitor a altor acţiuni ce vizează elevii ce provin din medii defavorizate) iar pe de altă parte, în rândul părinţilor care trebuie să fie mai responsabili faţă de copiii lor şi să conştientizeze riscurile la care îi expun şi adevăratul preţ pe care trebuie să-l plătească atunci când pleacă la muncă în străinătate.

Prof. Contraş Elena-Marinela Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu