Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” și CNET vor reprezenta Gorjul la ”Memoria Holocaustului”

Loading

 

Cunoaşterea şi înțelegerea, de către tânăra generație, a istoriei Holocaustului, inclusiv în România, a motivației, a tuturor factorilor implicați și a consecințelor acestui fenomen istoric, prin care milioane de oameni au pierit doar din vina de a fi fost evrei, constituie motivaţia fundamentală a demersului educaţional propus de Ministerul Educaţiei Naționale pentru organizarea Concursului Național „Memoria Holocaustului”.

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a găzduit la finalul săptămânii trecute, etapa județeană a Concursului Național „Memoria Holocaustului”, gimnaziu și liceu, etapă la care s-au calificat 28 de elevi gorjeni, 19 dintre aceștia provenind de la școlile gimnaziale.
Printre obiectivele acestui concurs, așa cum se arată în Regulamentul de organizare, identificăm prezentarea şi înțelegerea problematicii Holocaustului, a consecințelor și a semnificaţiei acestuia, prin încălcarea brutală și violentă a drepturilor fundamentale ale oamenilor, și, în principal, a dreptului primar natural al omului – dreptul la viaţă; formarea şi dezvoltarea, la elevi, a comportamentului tolerant, democratic, a spiritului civic,a acceptării diversității, a deprinderilor de participare la viața unei societăți lipsită de orice fel de manifestări de rasism, violenţă, discriminare, intoleranţă, antisemitism; cultivarea abilităților elevilor de înțelegere a complexității lumii contemporane, de acceptare a celuilalt, de comportament într-o societate democratică; evaluarea competenţelor elevilor de valorizare a modului în care massmedia, sub toate formele sale, prezintă acest fenomen istoric; cunoaşterea, interpretarea și evaluarea semnificației surselor istorice de diferite tipuri; evaluarea formelor originale de manifestare a elevilor în domeniul literaturii, a educației plastice, ș.a.
La etapa națională a acestui concurs, Gorjul va fi reprezentat la gimnaziu, de către eleva Măgureanu Ana-Maria, clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu”, pregătită de prof. Nicolae Dăianu. Pasionată de studierea istoriei și de trecut, Ana-Maria a obținut cel mai mare punctaj la etapa județeană a concursului (96 puncte), fiind urmată de Pasăre Ana-Maria, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Motru (92,5 puncte) și Ciopănoiu Alexia Elena, de la Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu” (91 puncte).
Pentru gimnaziu, concursul a constat într-o probă scrisă de evaluare a cunoştinţelor însuşite din manualele de istorie şi bibliografia referitoare la problematica Holocaustului, cu itemi obiectivi, itemi semiobiectivi și un eseu liber, urmat de proba practică, aceasta constând în elaborarea unui afiş, poster sau lucrare plastică (dimensiunea 60 x 90 cm). Punctul de pornire pentru elevi fiind o imagine reprezentativă, un fragment dintr-un film artistic sau documentar inspirat din problematica Holocaustului. Pentru această probă pot fi utilizate decupaje de presă, materiale printate, fotografii, copii xerox, acuarele, plastilină, alte materiale. Realizarea efectivă a lucrării se va face în timpul concursului.
La liceu, dintre cei 9 elevi calificați la etapa județeană, va reprezenta Gorjul la etapa națională, eleva Dragu Oana, clasa a X-a, de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, pregătită de către prof. Adriana Peptan. Pentru liceu, prima probă a concursului a fost cea scrisă, constând în evaluarea cunoştinţelor conţinute în manualele de istorie şi bibliografia referitoare la problematica Holocaustului. Proba de concurs va cuprinde itemi obiectivi, itemi semiobiectivi, un eseu liber. La probă practică, constând în realizarea în format electronic, într-un program informatic, a unui afiş, articol de presă, manifest referitor la problematica Holocaustului, elevii au prezentat comisiei de concurs produsul activității lor.
Le dorim mult succes celor două eleve calificate la etapa națională, Gorjul obținând și în anii precedenți rezultate la acest concurs.