Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Bălești, contacte europene

Timp de doi ani, elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti participă la un Proiect Commenius Multilateral “Heritage of the past-foundation for the future” alături de şcoli din Polonia, Spania şi Turcia. Gorjenii sunt coordonatorii proiectului ale cărui rezultate finale vor consta în primul rand într-o cunoaştere mai bună a ţărilor implicate din perspectiva integrării în marea familie europeană.

Profesorii din cele patru ţări au definitivat programul întâlnirilor
Profesorii din cele patru ţări au definitivat programul întâlnirilor

Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti este implicată, începând din august 2013, în derularea Parteneriatului Multilateral Comenius intitulat „Heritage of the past-foundation for the future”, cu durata de 2 ani, finanţat de către Comisia Europeană cu suma de 24.000 euro, prin Programul Long Life Learning. În proiect sunt implicate, alături de şcoala din Băleşti, 3 şcoli partenere, din Polonia, Spania şi Turcia.

Prima întâlnire de proiect

În perioada 21-25 octombrie 2013, a avut loc la Gorj prima întâlnire de proiect. Fiind prima întâlnire, s-a stabilit să aibă loc doar cu cadre didactice, fără elevi din nicio ţară parteneră, astfel încât profesorii să poată avea activităţi, discuţii, ateliere de lucru, prin care să se stabilească toate detaliile acestui proiect.
Oaspeţii din cele trei ţări au fost întâmpinaţi la şcoala-gazdă-Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru- cu flori şi dansuri tradiţionale. Au avut loc primele activităţi din proiect, care au constat în vizionarea unei prezentări Power Point despre Gorj, despre şcoală şi despre bucătăria tradiţională românească, urmate de vizitarea şcolii şi purtarea de discuţii cu cadrele didactice şi elevii, pentru a afla diferite aspecte legate de activitatea lor zilnică de la orele de curs.
Potrivit profesorului Cornel Şomâcu, directorul Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru, s-au vizionat prezentările Power Point ale fiecărei echipe, prin care s-au oferit participanţilor date despre şcoala şi oraşul din care provin elevii şi profesorii implicaţi în proiect. S-a stabilit modul de comunicare al participanţilor şi locul unde materialele pot fi postate, iar ideile şi experienţele pot fi împărtăşite pe parcursul celor 2 ani: pagina web care este deja activă, pagina de Facebook, de asemenea activă, precum şi GoogleDrive, GoogleGroups, video conferinţe. S-a vorbit despre realizarea colţului Comenius în fiecare şcoală participantă, la care vor trebui adăugate fotografiile de la întâlnirea din România, după ce aceasta urma să se finalizeze.
La finalul întâlnirii s-au completat chestionare, în vederea obţinerii unui feed-back. S-a constatat că toate obiectivele propuse au fost îndeplinite, s-au discutat toate problemele incluse pe agendă, care corespund celor din formularul oficial iniţial al proiectului, s-au lămurit diferite aspecte şi s-a răspuns întrebărilor puse de către participanţi, în legătură cu modul în care trebuie realizate anumite sarcini.