Școala Generală Ceauru, 45 de ani de istorie (II)

În vara anului 1967 locuitorii satului strămutat Ceauru primeau în dar o școală modernă pentru vremurile de atunci. Activitatea didactică continua practic o tradiție care începuse la jumătatea secolului al XIX-lea. În septembrie 2012 se vor împlini 45 de ani din momentul când această școală funcționează neîntrerupt. De la 1 septembrie 2012 noua denumire este Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru.

Şcoala Generală Ceauru reprezintă una dintre cele mai importante instituţii şcolare atât prin prisma numărului de elevi cât şi a rezultatelor obţinute de elevi. În anul 1987 aceasta a preluat coordonarea la nivel de comună iar din 2006 este singura cu personalitate juridică pe acelaşi areal. Sunt momente din trecut care au întărit rolul acesteia în viaţa comunităţii.

Cum au contribuit cadrele didactice la cooperativizarea agriculturii la Ceauru?

La 15 februarie 1959 s-a desfăşurat la Şcoala Generală Ceauru o şedinţă a Consiliului Pedagogic(Profesoral) unde, în prezenţa inspectorului şcolar Tăierel, ordinea de zi a avut un singur punct: „Munca culturală subordonată transformării socialiste a agriculturii şi contribuţia cadrelor didactice din comună în această problemă”.
La şedinţa respectivă, inspectorul şcolar a arătat încă odată sarcinile cadrelor didactice în acţiunea de transformare socialistă a agriculturii şi „cere cadrelor didactice ca să discute asupra felului cum au dus la îndeplinire aceste sarcini, în cadrul muncii cultural-educative de masă, în cuprinsul comunei Ceauru.” Din procesul-verbal al şedinţei respective-găsit de noi în arhiva şcolii- aflăm ce făcuse fiecare cadru didactic pentru a respecta sarcinile trasate de statul comunist:
„Tov. Croicu Vasile arată că în cadrul căminului cultural, al cărui director este, s-a desfăşurat munca prin conferinţe, sesiuni culturale etc., muncă în care de altfel nu toate cadrele didactice s-au angrenat până în prezent.
Personal a dus muncă de lămurire pentru crearea întovărăşirii agricole „Steagul Roşu” din satul Ceauru şi unde a avut de întâmpinat greutăţi, cetăţenii fiind stăpâniţi de unele prejudecăţi.
Ca unul care şi-a dat seama că în calitatea sa de învăţător şi pentru a-şi duce la îndeplinire sarcinile ce-i stau în faţă, conform Decretului 308, a cedat 0,50 ha, dreptul său de moştenire de la părinţi.” Decretul 308 din 1953 preia pământul de la cei care îl predau pentru că nu-l pot lucra. La Ceauru, aceştia sunt acţionarii şi locatorii de la Unitatea Agricolă de Stat.
„Tov. Brăiloiu Ion arată că a cedat  conform Decretului 308 o suprafaţă de 0, 50 ha iar pentru această întovărăşire din Ceauru a mai depus acum un an o cerere pentru 0,37 ha, teren rămas necomasat până în prezent. Pentru viitor îşi ia angajamentul să se înscrie cu 1,00 ha teren ce se află situat în hotarul comunei Arcani, precum şi cu 0,50 ha teren din hotarul comunei Ceauru.” Etc

Deceniul strămutării

Potrivit documentelor, la 1 septembrie 1960 Şcoala Generală Ceauru a fost încadrată cu următoarele cadre didactice: Berculescu Ion; Berculescu Maria; Niculescu Ion, prof. lb. română, grad I; Olteanu Grigore, prof. lb. română-lb germană, grad II; Niculescu Gheorghiţa, învăţătoare, preda lb rusă; Brăiloiu Ion, prof. matematică, grad definitiv, Ştefănoiu Dumitru ,prof. cu studii superioare terminate la Universitatea Bucureşti, cu diploma Magna cu laudae, avea trei licenţe: matematică, geografie, lb. franceză; Negrescu Ion, învăţător, după care a urmat Facultatea de Istorie-Geografie din Timişoara, Popescu Angela, Mareş Ion învăţător.
Şcoala a funcţionat în satul Ceauru Vechi până în anul 1966 când datorita construirii barajului de la Rovinari în spatele căruia trebuia să se adune apa, satul a fost mutat la marginea de sud a satului Băleşti pe lângă pârâul Rasova, iar la satul Ceauru a fost adăugat în anul 1968 şi satul Bălăceşti.
În anul şcolar 1965-1966, Şcoala Generală Ceauru-în ultimul an de funcţionare pe vechiul amplasament- avea 10 clase, dintre care 4 la învăţământul primar. Pe clase: la clasa I   – 24 elevi; la clasa a-II-a  – 27 elevi; la clasa a III-a  – 32 elevi; la clasa a IV-a   -24 elevi. Existau două clase a V-a cu 49 de elevi, o clasă a VI-a 35 elevi, două clase a VII-a cu 47 elevi şi o clasă a VIII –a cu 36 de elevi. În total, pe cicluri, existau 107 elevi la învăţământul primar şi 167 de elevi la gimnaziu.
Încadrarea cu titulari în anul şcolar 1965-1966 la Şcoala Generală Ceauru era următoarea: Saragea Ion-învăţător, Şcoala Normală, def. 1959, vechime 20, cls. I(născut 1914); Popescu Grigore-înv, Şc. Normală, def. 1960, vechime 14, cls. II (născut 1925); Berculescu Ion-înv. Şc. Pedagogică, def. 1963, vechime 8, cls. III(născut 1935); Daviţoiu Virgil-înv, Şc. Pedagogică, def. 1960, vechime 10, cls. IV(născut 1931); Velican Victor-director, prof. educaţie fizică, I.E.F. 3 ani, def. 1962, vechime 8(născut 1935); Buzuloiu Ion-prof. limba română, Institutul Pedagogic+Instit. Pedagogic Filologie, def. 1965, vechime 4 (născut 1936); Berculescu Maria-prof. limba română şi istorie (înv.)-Instit Pedagogic de doi ani, def. 1963, vechime 7(1938); Niculescu Gheorghiţa-prof. limbi străine(înv), Şcoala Pedagogică, def. 1959, vechime 13(1932); Negrescu Ion-prof. istorie-geografie(înv), Şcoala
Pedagogică+Institutul Pedagogic Timişoara, def. 1962, vechime 8(1936); Brăiloiu Ion-prof. matematică-fizică, Curs calificare Timişoara, def. 1959, vechime 24(1915); Velican Victoria-prof. matematică+desen, Instit Pedagogic+Univ Bucureşti, stagiar, vechime 3 (1941); Guran Ion-prof. agricultură (înv), Şcoala Pedagogică, def 1960, vechime 11 (1932).; Ularu Cornelia-prof. biologie(suplinitor), născută 1947.
În anul şcolar 1966-1967, Şcoala Generală Ceauru a funcţionat la Şcoala Generală Băleşti. Începând cu 1 septembrie 1967 a început sa funcţioneze în actualul local cu două niveluri, 8 săli de clasă, 2 laboratoare, cancelarie, secretariat, cabinet director, cabinet metodic etc.

Directorii şcolii în ultimul secol
Şcoala Generală Ceauru a devenit coordonatoare din 1987 pe fondul numărului mai mare de elevi dar şi situării în mijlocul celui mai mare sat din comună. Directorii Şcolii Generale Ceauru din anii Primului Război Mondial şi până astăzi au fost următorii: RĂUŢESCU VASILE, învăţător, până în anul 1921; BĂRBULESCU GHEORGHE, definitiv, 1921-1924; BRETOIU VASILE, definitiv, 1925-1945; VELICAN VICTOR, gradul II, 1945-1946; BĂRBULESCU NICOLAE, gradul II, 1946-1947; MOGOŞ CONSTANTIN, gradul I, 1947-1960; BERCULESCU ION, învăţător, 1960-1964; VELICAN VICTOR – jr. prof. ed. fizică, gradul II, 1964-1973; RACOCEANU ION, prof. lb. rusă, gradul II, 1973-1977; BUZULOIU VICTOR, prof. lb. română, gradul I, 1977-1983; OTEA NICOLAE, prof. matematică, gradul I, 1984-1985; GRECU IOANA, prof. biologie, gradul I, 1985-1991; NEGRESCU ION, prof. istorie-geografie, definitiv, 1991-1997; PIELESCU AURICĂ, prof. matematică, gradul I, 1997-2002; GURAN ELENA, prof. fizică-chimie, gradul I, 2002-2006; ŞOMÎCU CORNEL, prof. istorie, gradul I, 2006 – prezent.


Cornel Șomâcu
Dan Cismașu