Schimb de experienţă privind activităţile sociale din România şi Bulgaria

Proiectul “Development through social inclusion”, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane
Proiectul “Development through social inclusion”, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane

Reprezentanţii Asociaţiei Vasiliada, ONG patronat de Mitropolia Olteniei, au participat în această perioadă, alături de reprezentanţi ai Biserici Ortodoxe Bulgare, la o vizită de studiu la Mănăstirea Tismana, în cadrul proiectului „Development through social inclusion”.
Cu acest prilej, participanţii la acest eveniment au prezentat activitatea socială a Bisericii Ortodoxe Bulgare, o analiză sociologică privind asistenţa socială în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, sistemul legislativ din domeniul asistenţei sociale din România şi noţiuni privind fundraisingul pentru susţinerea activităţii sociale a Bisericii Ortodoxe. De asemenea, a fost efectuată o vizită de studiu în cadrul centrelor sociale administrate de Arhiepiscopia Craiovei, Asociaţia Vasiliada şi Asociaţia Vasiliada, filiala Târgu Jiu. Cu acest prilej, directorii aşezămintelor au prezentat activitatea mai multor centre sociale: Centrul de zi pentru copii „Sfântul Vasile cel Mare” din Târgu Jiu, Centrul social de zi pentru persoane vârstnice „Mitropolit Firmilian”, Centrul social de urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile”, Centrul social multifuncţional pentru copii dezavantajaţi social, din Craiova, Centrul de zi pentru copii „Sfântul Nicolae” din Filiaşi. „Proiectul reprezintă cea de-a doua colaborare a Asociaţiei Vasiliada cu partener din Bulgaria, creându-se astfel premizele de a se dezvolta la nivelul Asociaţiei Vasiliada o serie de parteneriate sociale între organizaţia aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei şi alţi furnizori de servicii sociale din ţara vecină. Întâlnirea de la Tismana, prima din cadrul acestui proiect, a asigurat cadrul de dialog şi schimb de experienţă îintre părţi din Arhiepiscopia Craiovei cu activitate deosebită în domeniul social şi preoţi din Bulgaria, care dezvoltă de asemenea activităţi social  -filantropice la nivelul parohiilor lor. Aceste întâlniri vor continua în cadrul proiectului şi se vor finaliza prin dezvoltarea unei strategii comune de lucru privind implicarea în activităţile sociale ce pot fi dezvoltate la nivel de parohie”, a declarat părintele Adrian Stanulică, preşedintele Asociaţiei Vasiliada.
Vizita de studiu a avut loc în cadrul proiectului “Development through social inclusion”, nr. BG 051PO001-7.0.07-0099-C001, proiect finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, cofinanţat de Fondul Social European. – Activitatea 5 – Working study visits to România. Proiectul se derulează în perioada 01.07.2013 – 30.06.2014 de catre Regional Development Foundation (RDF) din Sofia, în parteneriat cu Asociaţia Vasiliada.

One Comment on “Schimb de experienţă privind activităţile sociale din România şi Bulgaria”

Comments are closed.