Săptămânalul „Vertical”, zece ani din istoria Gorjului (III)

Loading

Cel mai longeviv săptămânal gorjean în activitate , cu apariție neîntreruptă din anul 2005, ”Vertical” împlinește un deceniu de existență. Încercăm să marcăm evenimentul printr-o trecere în revistă a principalelor evenimente din cei 10 ani de existență, perioadă care se înscrie în istoria acestor meleaguri. Remarcăm performanța economică și editorială a apariției acestei publicații pe print într-o perioadă când tot mai multe ziare mor sau se refugiază în on-line.

Cartea ”Moștenirea Magherilor” s-a lansat la Muzeul Județean
Cartea ”Moștenirea Magherilor” s-a lansat la Muzeul Județean

Una din poveștile cele mai frumoase ale ”Verticalului”, pe care unii dintre cititori probabil o cunosc, se referă la apariția a două cărți de istorie din paginile sale, ambele dedicate uriașei personalități a lui Gheorghe Magheru. Astfel, în anul 2007 apărea ”Zestrea Magherilor” semnată Cornel Șomâcu și Dumitru Bunoiu iar în anul 2014 apărea ”Moștenirea Magherilor” , autor Cornel Șomâcu. Reținem aici colaborarea cu inginerul Vlad Maghieru, strănepotul generalului pașoptist, personalitate care a fost prezentată pe larg în paginile noastre.

Nevoia de modele

Într-o perioadă când valorile naționale sunt ignorate din neștiință sau ignoranță, ”Verticalul” a readus în atenția iubitorilor de istorie personalitatea marcantă a generalului gorjean Gheorghe Magheru, cel care a fost abordat fie tangențial, în articole, studii și lucrări, sau i-au fost dedicate pagini ample, în presă, culegeri, simpozioane, conferinţe sau lucrări de specialitate, valorificând sursele istoriografice identificate de-a lungul timpului de diverși cercetători. Pentru că vorbeam de personalități, sub semnătura lui Cornel Șomâcu, Andrei Popete-Pătrașcu, Aura Stoenescu, Gheorghe Nichifor, Daniel Cismașu, Ion Hobeanu,Cristian Grecoiu, Dumitru Hortopan, Albinel Firescu, Gheorghe Calotoiu ș.a., au fost redescoperite și puse în valoare personalități istorice importante ale Gorjului și ale țării de la Tudor Vladimirescu și Ecaterina Teodoroiu, la Vasile Lascăr și Gheorghe Tătărescu și mulți alții. Remarcăm aici și mulțumim tot odată pentru colaborarea de mulți ani cu Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale condus în present de doamna Cristina Vasiloiu.
Întorcându-ne la personalitatea lui Gheorghe Magheru, subiect căruia ”Vertical” i-a acordat pagini consistente, revin la cartea ”Moștenirea Magherilor” apărută în anul 2014. Grație publicației noastre, Muzeului Județean ”Alexandru Ștefulescu” și Fundației Cultural-Științifice ”General Gheorghe Magheru”, anul 2014 s-a desfășurat la Gorj sub semnul marii personalităţi a lui Gheorghe Magheru, cel care – după informaţiile apărute în carte – a venit pe lume, probabil, în aprilie 1804. „Chiar dacă vorbim de tot neamul Magherilor, şi aflăm acum că e vorba de circa 300 de ani de istorie şi de numeroşi reprezentanţi care au lăsat ceva în urma lor, paginile de referinţă sunt dedicate lui Gheorghe Magheru, omul politic al Gorjului în secolul constituirii României Moderne”, așa cum sublinia prof. dr. Marius Buzera, în „Cuvântul înainte” al cărții.
Personalitatea generalului pașoptist Gheorghe Magheru a fost o preocupare mai veche a cercetărilor mele. În paginile cărții, utilă atât specialiștilor cât și iubitorilor de istorie, cititorii găsesc amănunte despre viața și activitatea politică a generalului gorjean (Despre Magheru în istoriografia românească; Magherii de-a lungul istoriei; Gheorghe Magheru, personalitate de excepție a istoriei naționale), a descendenților acestuia (Romulus Magheru și tradiția militară a familiei; Ion Maghieru – un destin de excepție; George Magheru, scriitorul descoperit după moarte; Vlad Magheru și memoria familiei), relațiile sale cu personalitățile de marcă ale celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea (Christian Tell, Ioan Maiorescu, Ion Câmpineanu, Ion Ghica), dar și teme controversate din istoria familiei Magheru (Securitatea și urmașii Magherilor).
Tot o personalitate importantă unde săptămânalul VERTICAL a deschis drumuri a fost Dincă Schileru, aici fiind menționate contribuțiile Aurei Stoenescu, recunoscute chiar de autorii unei lucrări de referință pe acest subiect-”Dincă Schileru-o legend vie a Gorjului”- Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor și Andrei Popete Pătrașcu. Articolul-reportaj intitulat ”Ignorat și uitat, Dincă Scheleru” este printre noi”(2009) a făcut audiențe record și în spațiu on-line. Iată cum se deschidea materialul publicat în iunie 2009: ”O statuie de piatră veghează furnicarul de maşini şi utilaje de pe Europeanul 79, în Valea Vladului. O casă cu pridvoare de lemn împodobite cu vitralii şi susţinute de coloane cu capiteluri înflorate e ridicată în centrul comunei Bâlteni. O biserică ce aduce cu cea a Mânăstirii Curtea de Argeş tronează în centrul aceleiaşi comune. Un castel construit în stil italian străjuieşte zona, de pe o culme de deal. O şcoală ornamentată precum vechile temple, aflată la câţiva zeci de metri de biserică, îi face pe trecători să întoarcă privirea spre ea. Toate astea sunt mărturii prezente, dar tăcute şi lăsate în paragină, ale existenţei în aceste locuri, a marelui gorjean Dincă Scheleru (1846- 1918).” (Va urma)