Registrul agricol se actualizează

Loading

cioban-oiÎn temeiul Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 și a Hotărârii Guvernului nr.218/2015, până pe data de 1 martie 2016, Registul Agricol gestionat de Primăria Municipiului Târgu Jiu este actualizat cu informaţii privind suprafeţele agricole și silvice înscrise şi numărul de animale.
Informaţiile ce urmează să fie actualizate până la 1 martie sunt cele ce ţin de membrii gospodăriei, clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţiile anexă, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură. La începutul fiecărui an trebuie declarate efectivele de animale existente în gospodării.
Pe lângă aceasta, în perioada 1-30 mai, în Registrul Agricol trebuie menţionate informaţiile privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în Registrul Agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 zile de la apariţia modificării.