Reforma agrară din 1921 în județul Gorj

Loading

După primul război mondial şi înfăptuirea României Mari, societatea românească a cunoscut un amplu proces de modernizare, atât pe plan politic, prin introducerea votului universal şi adoptarea unei noi Constituţii, cât şi pe plan social-economic, prin legiferarea şi aplicarea reformei agrare. Promisă încă din 1917 de regele Ferdinand soldaţilor de pe front şi înscrisă în toate programele de unire a noilor provincii cu Vechiul Regat, această reformă, precedată de decretele-lege pentru expropriere din 1918, a fost aplicată diferit de la o provincie la alta, fapt ce reflectă condiţiile economice şi sociale diferite, în care evoluase fiecare dintre ele. În total au fost expropriate 6 milioane ha, dintre care 3,5 milioane ha au fost împărţite la 1,4 milioane gospodării ţărăneşti, iar din restul de 2,5 milioane ha s-au constituit islazuri comunale.

Arhivele locale păstrează documente pentru 70 de localitati de la reforma agrara din 1921
Arhivele locale păstrează documente pentru 70 de localitati de la reforma agrara din 1921

Potrivit legii, au fost împroprietăriţi cu loturi între 0,5 ha şi 5 ha mai întâi veteranii, apoi văduvele de război, ţăranii fără pământ, ţăranii cu proprietăţi sub 5 ha şi orfanii de război. Ca urmare, rezultatul cel mai evident al reformei agrare a fost scăderea numărului şi dimensiunilor marilor proprietăţi în favoarea gospodăriilor mici şi mijlocii. Dar schimbarea nu a adus prosperitate în agricultură, pentru că multe proprietăţi erau prea mici pentru a fi viabile din punct de vedere economic şi au continuat să fie împărţite prin moştenire. Cu toate limitele sale, reforma din 1921 este cea mai radicală şi amplă din istoria României şi a contribuit decisiv la emanciparea ţărănimii şi dezvoltarea satului românesc în perioada interbelică.

Împroprietărire în 70 de comune
În judeţul Gorj, din 121 de comune, cât existau la acea dată, doar 70 au beneficiat de împropietărire, dintre care 7, neavând suprafeţe de expropriat, au primit pământ de la moşiile învecinate, împreună cu comunele care au avut teren puţin de expropriat. Aceste comune sunt: Bâlteni (25 ha defalcate din moşia Peşteana de Sus), Bârseşti (118 ha def. din moşia Stăneşti), Săcelu (30 ha def. din moşia Maghereşti), Bobu (90 ha def. din moşia Maghereşti şi 31 ha def. din moşia Glodeni), Câineni (35 ha def. din moşia Vădeni), Turcineşti (85 ha def. din moşia Vădeni), Cârbeşti (58 ha def. din moşia Romaneşti ), Ceauru (25 ha def. din moşia Romaneşti), Vierşani (54 ha def. din moşia Petreşti de jos), Scoarţa (50 ha def. din moşia Bobu). Preţul plătit de ţăranii gorjeni, ca despăgubire foştilor proprietari, a variat între 600 lei şi 1300 lei ha, dintre care 20% din preţ la primirea lotului, iar restul în rate pe termen de 20 de ani.
Delimitarea suprafeţelor expropriate şi a loturilor de împroprietărire nu s-a făcut fără a genera unele nemulţumiri în rândul populaţiei, aşa cum reiese din raportul înaintat de consilierul agricol al judeţului Gorj către Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi din Bucureşti, în martie 1920. Conform acestuia, aplicarea reformei trebuie urgentată în comunele ,,Turceni de Jos, Broşteni, Sărdăneşti, Piscurile şi Peşteana de Sus, unde cererea e foarte mare şi oferta mică, cu atât mai mult cu cât ţăranii din aceste localităţi se plâng contra proprietarilor, care au declarat suprafaţa moşiei mai mică decât în realitate’’.

Peste 4000 de beneficiari
În total au fost expropriate 8850 ha şi 16 ari dintre care o suprafaţă de 6348 ha şi 16 ari a fost împărţită la 4111 locuitori, iar 2501 ha şi 6 ari au constituit rezerva statului. Rezultă că fiecare familie de ţărani a primit, în medie, un lot de 2,15 ha pământ, situaţia pe comune prezentându-se astfel: ALBENI (11 ha şi 25 ari expropriate dintre care 5 ha şi 50 de ari împărţite la 4 locuitori, rezervă 5 ha şi 75 ari), ANDREIEŞTI (44 ha şi 50 ari expr. d.c. 39 ha şi 50 ari împ. la 35 loc, rez. 5 ha), ANINOASA (1 ha şi 80 ari expr., rez. 1 ha şi 80 ari), BĂLĂCEŞTI (3 ha şi 50 ari expr., rez. 3 ha şi 50 ari), BĂLCEŞTI (52 ha şi 37 ari expr. d.c. 48 ha împ. la 36 loc., rez. 4 ha şi 37 ari), BĂLEŞTI (57 ha şi 30 ari expr. d.c. 53 ha împ. la 64 loc., rez. 4 ha şi 30 ari), BĂRBĂTEŞTI (5 ha şi 16 ari expr. d.c. 2 ha împ. la 2 loc., rez. 3 ha şi 16 ari), BÂLTENI (19 ha şi 75 ari împ. la 19 loc., rez. 5 ha şi 50 ari), BÂRSEŞTI (16 ha expr., 131 ha împ. la 98 loc., rez. 3 ha), BENGEŞTI (189 ha expr. d.c. 176 împ. la 81 loc., rez. 13 ha), BIBEŞTI (16 ha expr. d.c. 9 ha împ. la 4 loc., rez. 7 ha), BOBU (256 ha expr. d.c. 218 ha împ. la 165 loc., rez. 47 ha), BOLBOŞI (38 ha expr. împ. la 30 loc.), BORĂSCU (131 ha şi 27 ari expr. d.c. 128 ha şi 77 ari împ. la 73 loc.), BRĂNEŞTI (39 ha şi 50 ari expr. împ. la 52 loc.), BRĂTUIA (45 ha expr. împ. la 47 loc.), BROŞTENI (40 ha expr. d.c. 18 ha şi 25 ari împ. la 11 loc., rez. 21 ha şi 75 ari), BUDIENI (42 ha expr. împ. la 33 loc.), CALOPĂRU (39 ha şi 80 ari expr. d.c. 35 ha şi 30 ari împ. la 28 loc., rez. 4 ha şi 50 ari), CÂINENI (35 ha împ. 14 loc.), CÂRBEŞTI (3 ha expr., 56 ha şi 60 ari împ. la 54 loc., rez. 4 ha şi 50 ari), CELEIU (58 ha şi 50 ari expr. d.c. 49 ha şi 50 ari împ. la 24 loc., rez. 9 ha), CEAURU (178 ha şi 15 ari expr. d.c. 174 ha împ. la 163 loc., rez. 29 ha şi 15 ari), CORNEŞTI (3 ha şi 90 ari expr., rez. 3 ha şi 90 ari), DĂNEŞTI (97 ha expr. şi împ. la 53 loc.), DOBRIŢA (8 ha expr. şi împ. la 6 loc.), FĂRCĂŞEŞTI (149 ha şi 50 ari expr. d.c. 131 ha împ. la 89 loc., rez. 18 ha şi 50 ari), FRUMUŞEI (188 ha expr. d.c. 158 ha împ. la 89 loc., rez. 25 ha), GÂRBOVU (14 ha şi 50 ari expr. d.c. 12 ha împ. la 10 loc., rez. 2 ha şi 50 ari), GLODENI (38 ha şi 85 ari împ. la 35 loc.), GODINEŞTI (254 ha expr. d.c. 210 ha şi 50 ari împ. la 99 loc., rez. 43 ha şi 50 ari), GROŞEREA (32 ha şi 25 ari expr.d.c. 28 ha şi 25 ari împ. la 30 loc., rez. 7 ha), IONEŞTI (38 ha şi 75 ari expr. şi împ. la 55 loc.), JUPÂNEŞTI (40 ha şi 50 ari expr. şi împ. la 34 loc.), LOGREŞTI-BIRNICI (120 ha şi 9 ari expr. d.c. 100 ha şi 50 ari împ. La 91 loc., rez. 19 ha şi 59 ari), MAGHEREŞTI (486 ha expr. d.c. 106 ha şi 8 ari împ. la 105 loc., rez. 251 ha şi 69 ari), MUŞETEŞTI (27 ha şi 60 ari expr. şi împ. la 20 loc.), NEGOEŞTI (32 ha şi 10 ari d.c. 29 ha şi 75 ari împ. la 16 loc., rez. 2 ha şi 35 ari), NEGRENI (4 ha împ. la 4 loc., rez. 1 ha), OHABA (535 ha expr.  d.c. 342 ha şi 50 ari împ. la 162 loc., rez. 192 ha şi 50 ari), PĂRĂU (4 ha expr., rez. 4 ha), PEŞTEANA DE SUS (318 ha şi 85 ari expr. d.c. 257 ha şi 80 ari împ. la 172 loc., rez. 35 ha şi 80 ari), PETREŞTI DE JOS (118 ha şi 6 ari expr. d.c. 58 ha şi 50 ari împ. la 69 loc., rez. 5 ha şi 6 ari), VĂRSĂTURI (131 ha expr. d.c. 106 ha împ. la 90 loc., rez. 25 ha), PLOPŞORU (69 ha expr. d.c. 64 ha şi 75 ari împ. la 36 loc., rez. 4 ha şi 25 ari), POIANA SECIURI (1 ha expr. d.c 1 ha la 1 loc.), POJOGENI (15 ha şi 30 ari expr. şi împ. la 4 loc.), RACI (84 ha expr. d.c. 72 ha împ. la 70 loc., rez. 12 ha), ROMANEŞTI (195 ha şi 90 ari expr. d.c. 99 ha şi 60 ari împ. la 99 loc., rez. 17 ha), ROŞIA JIU (8 ha şi 70 ari expr. d.c. 2 ha şi 50 ari la 1 loc., rez. 6 ha şi 20 ari), ROŞIA DE SUS (65 ha şi 76 ari expr. d.c. 59 ha şi 76 ari împ. la 64 loc., rez. 6 ha), SĂCELU (26 ha şi 18 ari împ. la 35 loc., rez. 4 ha şi 20 ari), SĂRDĂNEŞTI (118 ha şi 67 ari expr. d.c. 103 ha şi 25 ari împ. la 50 loc., rez. 15 ha şi 42 ari), SĂULEŞTI (5 ha şi 68 ari expr. şi împ. la 3 loc.), SCOARŢA (49 ha împ. la 49 loc, rez.1 ha), STĂNEŞTI (1373 ha expr. d.c. 386ha împ. la 219 loc., rez. 869 ha), ŞIPOTU (92 ha şi 78 ari expr. d.c. 43 ha şi 50 ari împ. la 38 loc., rez. 49 ha şi 28 ari), ŞOMĂNEŞTI (74 ha expr. d.c.46 ha şi 50 ari împ. la 31 loc., rez. 27 ha şi 50 ari), ŞTEFĂNEŞTI (46 ha expr. d.c. 31 ha împ. la 16 loc., rez. 15 ha), TOPEŞTI (553 ha expr. şi împ. la 120 loc.), TURCENI DE JOS (179 ha şi 25 ari expr. d.c. 114 ha şi 25 ari împ. la 71 loc., rez. 65 ha), TURCENI DE SUS (170 de ha şi 50 de ari expr.d.c. 162 ha împ. la 94 loc., rez. 8 ha), TURCINEŞTI (81 ha împ. la 86 loc., rez. 4 ha), URDARI DE JOS (98 ha şi 87 ari expr. d.c. 95 ha şi 87 ari împ. la 87 loc., rez. 3 ha), URDARI DE SUS (32 ha şi 50 ari expr. d.c. 27 ha şi 50 ari împ. la 20 loc., rez. 5 ha), VALEA LUI CÂINE (209 ha şi 78 ari expr. d.c. 145 ha şi 50 ari împ.la 104 loc., rez. 64 ha şi 28 ari), VĂDENI (1309 ha expr. d.c. 727 ha împ. la 350 loc., rez. 462 ha), VIERŞANI (35 ha împ. la 44 loc., rez. 19 ha şi 50 ari), VLADIMIR (13 ha şi 37 ari expr. d.c. 11 ha şi 87 ari împ. la 10 loc., rez. 1 ha şi 50 ari), ZORLEŞTI (264 ha şi 80 ari expr. d.c. 235 ha împ. 152 loc., rez. 29 ha şi 80 ari).
Astfel reforma agrară din 1921 a dus la cel mai mare transfer de proprietate din istoria modernă a României, fiind una din cele mai radicale şi ample din Europa acelor vremuri.
Cristian Grecoiu