Reduceri de două ore a normei didactice de predare

Cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar cu peste 25 de ani vechime la catedră beneficiază în continuare o reducere a normei didactice cu două ore. Situaţia rămâne cel puţin controversată de vreme ce aici se vorbeşte de post şi nu de normă didactică.
Ministerul Educaţiei a trimis zilele acestea în teritoriu o circulară menită să lămurească situaţia educatoarelor şi învăţătorilor cu vechime. Potrivit prevederilor art 45 (1) din Legea 128/1997 Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, art. 17 din ordinul ministrului nr. 1350/2007. precum şi prevederile circularei nr. 42 896/2007, învăţătorii, educatoarele şi institutorii, cu o vechime efectivă de peste 25 de ani în învăţământ şi gradul didactic I, beneficiază de o reducere cu 2 ore a numărului de ore ce urmează a fi efectuate din planul cadru de învăţământ al clasei respective.
De aceleaşi drepturi beneficiază şi profesorii pentru învăţământul preşcolar si pentru învăţământul primar, cu o vechime efectivă de peste 25 de ani în învăţământ şi gradul didactic I.
Urmare celor menţionate mai sus, vă facem cunoscut că numărul de posturi didactice la aceste categorii de personal nu poate fi suplimentat deoarece plata celor 2 ore reduse se face pe postul pe care-1 ocupă persoana şi nu dintr-un alt post vacant.
Sumele necesare se vor cuprinde în vederea fundamentării cheltuielilor de personal, la fonduri pentru „plata cu ora”, iar modul de calcul precum şi tariful orar este cel stabilit la art. 17 din ordinul rninistrului 1350/2007,