Studenţii din toată ţara au suspendat protestele

Anunţatele mişcări studenţeşti împotriva măsurilor anunţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au fost suspendate temporar în această săptămână. Studenţilor li s-au făcut o serie de propuneri care se vor concretiza cu semnarea unui protocol în cursul săptămânii viitoare.

Studenţii au rămas în amfiteatre cel puţin următoarea săptămână

În urma întâlnirii repre­zentanţilor studenţilor cu ministrul Daniel Funeriu, ce a avut loc la 16 martie, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, liderii UNSR au decis suspendarea temporară a protestelor.
Uniunea Naţionala a Studenţilor din România, singura federaţie ce a luat atitudine ca urmare a declaraţiilor ministrului Funeriu, conform cărora studenţii merituoşi urmau ca în acest an să nu mai fie recompensaţi cu tabere gratuite, a încheiat un parteneriat cu MECTS.
Ministrul Petru Daniel Funeriu a garantat studenţilor că şi în acest an va aloca aceleaşi fonduri ca în 2009 pentru taberele studenţeşti. De asemenea, acesta şi-a manifestat deschiderea de a comunica mai eficient cu reprezentanţii studenţilor, ţinând cont că unul din motivele începerii protestelor a fost lipsa de comunicare şi transparenţa faţă de deciziile adoptate în domeniul învăţământului superior. Mai mult decât atât, studenţilor li s-a promis că nivelul fondului pentru burse nu va fi micşorat în acest an de criză, aşadar nici cuantumul acestora nu va scădea cum era preconizat.
Ion Poenaru, preşe­dintele Uniunii Naţio­nale a Studenţilor din România a declarat „am decis suspendarea temporară a pro­testelor, până săptămâna viitoare, când sperăm că domnul ministru va semna protocolul cu lista propunerilor de revedendicări înaintata de UNSR. În cazul in care va refuza să semneze documentul prin care se angajează în scris la promisiunile făcute, vom reîncepe pichetările, de data aceasta în toată ţara”.
Potrivit unui comunicat încredinţat redacţiei noastre, reprezentanţii UNSR au purtat discuţii cu ministrul Funeriu privind procesul de realizare a Noii Legi a Educaţiei. Uniunea Naţională a Studenţilor din România se va implica activ in dezbaterile asupra Legii Educaţiei, dorind să introducă in noul document de lege amendamente importante care sa poată contribui la creşterea nivelului de calitate in invăţământul superior.