S-ar putea ca centrele de excelență din învățământ să devină realitate

După modelul specific românesc, centrele de excelență din învățământ au fost niște forme fără fond din pricina faptului că nu au avut finanțare până acum. Pe acolo pe unde au mai funcționat, finanțarea acestora a fost la limita legii.

Camera Deputaţilor a adoptat în această săptămână, cu 191 voturi pentru, 29 împotrivă şi 56 de abţineri, propunerea legislativă prin care centrele de excelenţă judeţene se transformă în unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din bugetul MEN.

Astfel, proiectul de lege- iniţiat de 42 de deputaţi PSD, ALDE, UDMR şi minorităţi- modifică şi completează Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în scopul transformării centrelor judeţene de excelenţă în unităţi conexe Ministerului Educaţiei Naţionale, astfel încât acestea să poată accesa fonduri europene independent de inspectoratele şcolare.

Potrivit textelor adoptate, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează sau ar trebui să o facă un centru judeţean de excelenţă ca unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de ISJ. Organizarea şi funcţionarea acestor centre se stabilesc prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.

Finanţarea centrelor de excelenţă se asigură de la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. Aceste centre elaborează strategii de identificare şi selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice, asigură pregătirea acestor grupe, dezvoltă programe proprii de cercetare didactică şi organizează conferinţe pe tema activităţilor specifice centrului respectiv. Centrele de excelenţă organizează anual tabere de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, pe discipline şi elaborează şi asigură implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.

Din nefericire, în Gorj nu funcționează o asemenea structură din lipsă de finanțare. În anii trecuți au existat grupe de excelență constituite prin efortul unor cadre didactice și cam atât.