Proiectul „Şcoală după şcoală pentru copiii rămaşi acasă” continuă

Elevii care participă la proiect, extrem de interesaţi de activităţile propuse
Elevii care participă la proiect, extrem de interesaţi de activităţile propuse

„Casa mea este departe. Şcoala este aproape. Familia mea este departe. Prietenii mei cei mai buni sunt dascălii.  Îmi permiteţi să-mi imaginez cum ar fi să fim toţi o familie în marea familie a „şcolii de după şcoală”??!!
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede la art. 26, dreptul la învăţătură pentru orice persoană. Învăţământul trebuie să fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte învăţământul elementar şi cel general. Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie să promoveze înţelegerea, toleranţa, prietenia între toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii. Părinţii au drept de prioritate în alegerea felului de învăţământ pentru copiii lor minori. Convenţia cu privire la drepturile copilului prevede şi ea dreptul la educaţie şi participare la viaţa culturală.
Corelarea aspectelor mai sus identificate, în contextul naţional, conduce la necesitatea dobândirii, de către toţi, a unor noi competenţe: alfabetizarea digitală şi informaţională, cultura tehnologică,  comunicarea în limbi moderne de largă circulaţie, cultura şi conduita civică, cetăţenie democratică, gândirea critică, capacitatea de adaptare la situaţii noi, lucrul în echipă, interesul pentru dezvoltarea personală şi învăţarea continuă –pentru promovarea unei economii competitive la nivel european. Aceste competenţe pot fi dobândite cu aportul esenţial al şcolii, care trebuie să fie  şcoală tolerantă, deschisă care oferă şanse egale la educaţie şi cultură pentru toţi elevii .
Şcoala trebuie să ofere fiecărui elev posibilitatea de a-şi forma o traiectorie proprie, având uşile deschise pentru toţi aceia care au nevoie de educaţie, instruire şi integrare socială, încercând să suplinească  izolarea şi nivelul scăzut de educaţie a părinţilor elevilor.
Prin proiectul “Şcoala după şcoală pentru copiii rămaşi acasă”,  proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” , implementate de Grup Şcolar Industrial de Materiale de Construcţii Tg-Jiu, în parteneriat cu CCD Gorj, CJRAE Gorj în perioada  01 aprilie 2009- 31 martie 2010  se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de adaptare, integrare   şi orientare într-o societate aflată într-un proces continuu şi rapid de schimbare.
Ne propunem să dezvoltăm un parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil învăţării, bazat   pe valori morale în care fiecare individ să beneficieze de şansa dezvoltării ca persoană şi personalitate.
Elevii au nevoie de supraveghere, de recreatie prin activitati extrascolare atractive si trebuie sa mearga a doua zi pregatiti la scoala. Mai mult, au nevoie zilnic de o masa calda pe care o maninca impreuna cu ceilalti colegi. Tinuti impreuna, copiii leaga prietenii, devin mai responsabili si invata sa comunice si sa se ajute reciproc. Iata citeva dintre atuurile pe care am mizat atunci cind am scris cererea de finanţare pentru programul de tip „after school”, sau „scoala de dupa scoala”.
Grup Şcolar Industrial de Materiale de Construcţii Tg-Jiu este un pionier in domeniu, in ceea ce priveste programul prelungit in cadrul unei unitati de invatamint de stat., fiind singurul program de acest tip din judeţ, şi se pare că, din toată zona Olteniei.
Cuvintele  cheie ale activităţilor sunt:
• integrare – relaţionare – implicare
• informare – comunicare-participare
• cooperare şi competiţie;
• gândire independentă;
• opinie liber exprimată şi argumentată;
• atitudini sociale pozitive;
• integrare socială;
Programul este deja în cea de-a patra lună de implementare, până în acest moment derulându-se toate activităţile prevăzute până la această dată în graficul de implementare al proiectului. În luna iunie au avut loc următoarele activităţi:
A.12 Excursie tematica privind istoria şi tradiţiile locale- care a avut ca obiectiv identificarea şi cunoaşterea elementelor de cultură şi civilizaţie specifice regiunii Oltenia.
A.14 Informarea grupului ţintă cu privire instituţiile Uniunii Europene – care a urmărit informarea elevilor din grupul ţintă asupra dimensiunii Uniunii Europene in scopul intelegerii geografiei, istoriei si a rolului institutiilor europene, în vederea. constientizării necesitatii unei Europe Unite.
Activitatea nr. 15 “ Vizita de studiu la agenţi economici locali” prin care ne-am propus a-i ajuta pe elevi în tranziţia de la şcoală către maturitate şi un loc de muncă
De asemenea, continuă activităţile de instruire în limba franceză, instruire IT, pregătire pentru iniţierea în căutarea unui loc de muncă.
În zilele în care elevii au activităţi primesc o masă la cantina şcolii; de asemenea, petrec ore de recreere în clubul special amenajat din incinta şcolii, în care s-au realizat toate dotările prevăzute în cererea de finanţare.
Prof. Bîzocu Codruţa
Prof. Peptan Anca