Descentralizarea învăţământului din nou în dezbatere publică

Cu o lege a descentralizării în învăţământ apărută încă din 2005, şi care nu s-a aplicat în ultimii patru ani, Ministerul Educaţiei a oferit zilele trecute spre dezbatere publică o Lege privind exercitarea competenţelor în descentralizarea învăţământului preuniversitar de stat. Sunt schimbări importante care ar putea intra în vigoare încă din această toamnă deşi nu au fost acceptate de sistem sau de partenerii sociali.

Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei decisă să facă descentralizarea în această vară
Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei decisă să facă descentralizarea în această vară

Şcoala cu personalitate juridică va fi condusă de Consiliul de Administraţie, cu rol decizional şi de director, cu rol executiv, aşa reiese dintr-un  proiect al Ministerului Educaţiei privind exercitarea competenţelor în descentralizarea învăţământului preuniversitar.
Consiliul de administraţie al şcolii va fi format dintr-un număr impar de membri şi va avea în componenţă 50 la sută cadre didactice şi 50 la sută reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai părinţilor, aceasta este propunerea Ministerului Educaţiei pentru această toamnă. Propunerea este simţitor îmbunătăţită faţă de precedenta când profesorii îşi pierdeau ponderea în Consiliul de Administraţie.
Directorul şcolii va face parte din Consiliul de administraţie. Postul de director va fi ocupat prin concurs organizat de Consiliul de Administraţie, cu expertiza inspectoratelor şcolare.
Proiectul de lege prevede că inspectoratul şcolar numeşte directorul unităţii de învăţământ, cu avizul primarului, respectiv cu avizul consiliului judeţean pentru unităţile din învăţământul special. Practic aici nu se schimbă nimic, cel mult terminologia, proiectul propus de MECI fiind extrem de preţios ca limbaj.

Despre “competenţa partajată”
Proiectul de act normativ stabileşte şi reglementează competenţele partajate între autorităţile administraţiei publice locale, judeţene şi centrale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de stat.
Competenţele partajate vizează reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi, resursele curriculare, resursele de timp, resursele informaţionale, materiale, financiare, umane – exclusiv elevi, dezvoltarea strategică a sistemului naţional de învăţământ şi management educaţional.
Acţiunile de înfiinţare, desfiinţare şi reorganizare a unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial se fac la propunerea Consiliului local.  Inspectoratul şcolar dă avizul conform pe propunerea consiliului local, în baza unei evaluări privind asigurarea calităţii conform standardelor naţionale, potrivit proiectului.
Consiliul Local va achita integral, din bugetul local, costurile necesare realizării acţiunii, inclusiv costul evaluării. În cazul, liceelor, şcolilor postliceale şi profesionale, propunerea privind înfiinţarea acestor tipuri de unităţi poate veni şi din partea consiliilor judeţene.
Unitatea de învăţământ va propune planul de şcolarizare, iar consiliul local va aproba proiectele planurilor de şcolarizare pentru toate unităţile de învăţământ din aria geografică proprie.
Totodată, Inspectoratul Şcolar şi, implicit, Ministerul Educaţiei consolidează, evaluează şi, după caz, corectează, obligatoriu în colaborare cu consiliile locale şi unităţile de învăţământ, cifrele de şcolarizare.

Despre structura anului şcolar
Structura anului şcolar şi durata orelor de curs vor fi stabilite anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Unitatea de învăţământ poate propune argumentat modificări ale structurii anului şcolar, în funcţie de condiţiile locale sau pentru situaţii speciale, în condiţiile legii.
Consiliul Local va aproba solicitările unităţilor de învăţământ, în limita fondurilor disponibile şi în condiţiile legii, dar şi finanţarea dezvoltării şi modernizării infrastructurii pentru informare şi comunicare electronică, potrivit proiectului de lege.
De asemenea, Consiliul Local va finanţa şi cofinanţa, de la bugetul local, direct sau prin unităţile de învăţământ de stat, amenajări, dotări iniţiale, modernizări şi actualizări pentru activitatea de documentare şi informare.

One Comment on “Descentralizarea învăţământului din nou în dezbatere publică”

  1. Descentralizarea inseamna si faptul ca salariile profesorilor sunt la indemana inspectoratelor si a primariilor

Comments are closed.