Salvarea de la faliment, singurul avantaj

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj a dat un comunicat de presă, în care explică pentru contribuabili care este procedura de amânare la plată a datoriilor. Scutirea este valabilă, însă, doar pentru firmele care la sfârşitul lui septembrie 2008 nu aveau obligaţii fiscale restante. În plus, acestea nu beneficiază de scutirea de penalităţi pentru sumele amânate, pentru valoarea lor trebuie să gajeze cu bunuri sau scrisori de garanţie, iar amânarea se poate face o singură dată, pe parcursul unui an calendaristic.

Câţi dintre patronii gorjeni se vor înghesui să ceară amânarea plăţii impozitelor?
Câţi dintre patronii gorjeni se vor înghesui să ceară amânarea plăţii impozitelor?

Ordonanţa de urgenţă 92/2009 pentru amânarea la plată a o9bligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare a fost publicată, deja, în Monitorul Oficial al României, nr. 457/2009 şi poate fi pusă în aplicare. Prin noul act normativ, pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se acordă înlesniri sub forma amânării la plată, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2009. Amânarea la plată se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.

Condiţii de acordare
Pentru a beneficia de amânarea la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: nu înregistrează obligaţii fiscale restante la data de 30 septembrie 2009; şi-au depus toate obligaţiile fiscale; nu au înscrise fapte în cazierul fiscal; nu s-a stabilit răspunderea potrivit prevederile Legii nr. 85?2008 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din OG 92/ 2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste condiţii trebuie îndeplinite la data depunerii cererii. O dată cu depunerea cererii de amânare la plată, contribuabilul va solicita şi eliberarea certificatului de atestare fiscală prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amânării la plată.
Garanţie ca la bancă
Pentru datoriile păsuite, contribuabilii trebuie să depună garanţie, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată. Astfel, ei trebuie să depună garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau să ofere bunuri libere de orice sarcini în vederea institui măsurilor asiguratorii. Cu alte cuvinte, ei trebuie să garanteze datoriile amânate prin înscrisuri, gajarea de bunuri, sau şi una şi alta.

Majorare la amânare
Cu toate că Guvernul recurge la iertarea datornicilor, pentru a nu fi pus în situaţia de a băga în faliment majoritatea firmelor, sumele pentru care se acordă amânare sunt, în continuare, purtătoare de majorări de întârziere. Bunurile puse garanţie vor trebui să acopere atât valoarea datoriilor amânate, cât şi  majorările de întârziere datorate pe perioada amânării.
Bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asiguratorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constând în terenuri şi clădiri evaluarea se va realiza conform Comunicării Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri şi clădiri de către autorităţile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997. Iar ca ultimă informaţie pentru persoanele juridice care se hotărăsc să ceară amânarea datoriilor restante, acestea trebuie să ştie că aceasta se acordă o singură dată în decursul unui an calendaristic.