Proiecte Erasmus+ în educația adulților și tineretului

Loading

Proiectele Erasmus+ le oferă adulților și tinerilor oportunitatea de a se perfecționa prin intermediul unor mobilități individuale sau prin schimb de bune practici în cadrul unor parteneriate cu organizații din UE.

La Biblioteca Județeană Christian Tell a avut loc pe 28 octombrie, conferința „Proiecte Erasmus+ în educația adulților și tineretului” în care Asociația SMART EDUCATIONAL PROJECTS  a prezentat celor 40 de participanți 3 tipuri de proiecte pe care le implementează.

Proiectul Beware este un parteneriat strategic în domeniul tineretului care a ajuns aproape de finalul perioadei de implementare. Pe parcursul celor 12 luni de implementare cei 5 parteneri ai proiectului au elaborat un ghid și un joc educativ care va fi folosit de lucrători de tineret și de profesori pentru a-i învăța pe tineri cum să-și protejeze datele în mediul virtual și cum să gestioneze o agresiune de tip cyberbullying. Asociația SMART EDUCATIONAL PROJECTS a testat ghidul și jocul „Beware” cu ajutorul grupului țintă format din elevi ai Colegiului Tehnic Nr.2 și ai Liceului Energetic. Cei 15 tineri au dobândit cunoștințe și deprinderi care să îi ajute să identifice și să contracareze o agresiune cibernetică și au învățat cum să-și păstreze în siguranță datele în mediul online. Ei vor fi promotorii campaniei de conștientizare cu privire la securitatea în mediul online și a cyberbullying-ului, care va fi derulată în lunile noiembrie și decembrie în Tg-Jiu.

Proiectul PATH FOR CAREER este un parteneriat strategic în domeniul educației adulților implementat de organizații din 6 state europene: România, Italia, Malta, Regatul Unit, Spania și Franța. Proiectul se adresează adulților care și-au finalizat studiile universitare și care își doresc un loc de muncă în conformitate cu nivelul pregătirii profesionale, cu aspirațiile și posibilitățile lor. În primul an de implementare al proiectului partenerii au creat 3 module de învățare: „Managementul proactiv al carierei”, „Competențe soft la locul de muncă”, „Internship-ul, un pas spre cariera ta”.Aceste module includinformații teoretice, metode, tehnici de dezvoltare personală și o platformă de învățare interactivă.În lunile ianuarie și februarie vor fi selectați 15 absolvenți de studii universitare care vor beneficia de  formare în cadrul a 9 ateliere de lucru.

Proiectul „Noi competențe pentru noi formatori în domeniul educației adulților” face parte din categoria proiectelor Erasmus+ de mobilitate individuală și va fi implementat de SMART EDUCATIONAL PROJECTS pe parcursul a 14 luni. El are ca scop dezvoltarea unor competențe precum gestionarea conflictelor la locul de muncă, introducerea practicilor incluzive în activitățile de învățare, elaborarea unor cursuri adaptate educației adulților.  La activitățile transnaționale de învățare vor participa 3 formatori ai Asociației SMART EDUCATIONAL PROJECTS care vor disemina cunoștințele și competențele dobândite altor formatori implicați în educația formală și non formală.

Romeo Bibirigea