Proiect ordine de zi ședință 02.08.2021 Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Nr. ………………………………….

PROIECT AL ORDINII DE ZI

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în şedinţa extraordinară, online, convocată de îndată, în data de 02.08.2021, ora 14:00

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

01. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții pe anul 2021.

02. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Jiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj în vederea exercitării votului cu privire la modificarea art. 39 – alte costuri, taxe și suprataxe, alin. (2), punctul 1 și 2, din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 219 din 16.01.2008.

03. Proiect de hotărâre privind finanțarea cu suma de 150.000 lei a Parohiei Romanesti, str. Recunoștinței, municipiul Târgu Jiu.

     04. DIVERSE