Proiect Erasmus+ la Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tg-Jiu

Egalitatea de gen a fost o prioritate pentru Uniunea Europeană din 1957. Acest angajament este reafirmat de Carta femeii din 2010.

Proiectul Erasmus+ “EDUQUER CONTRE LES INEGALITES DE GENRE EN EUROPE ET DANS LE MONDE”, nr. 2020-1-FR01-KA229-080368_4, își propune să desfășoare acțiuni educaționale în favoarea egalității între fete și băieți în lume, școală și în societățile europene, Franţa fiind țara coordonatoare, iar România parteneră alături de Italia și Bulgaria. Proiectul face posibilă abordarea temei egalității de gen în sferele private și publice.