Programul Tineret în Acţiune

sigla-europrotector

Asociaţia EUROPROTECTOR implementează in perioada 1 mai-a 30 octombrie 2009, in judetul Gorj proiectul “Tu alegi” finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1- ”Tineri pentru Europa”, Sub-Acţiunea 1.2-“Iniţiative ale Tinerilor”.
Proiectul este sprijini de organizaţia parteneră din Tg. Jiu, Uniunea Romilor Creştini din România.
Iniţiatorii acestui proiect sunt 5 tineri din Tg. Jiu – 2 studente de etnie romă (una din acestea fiind coordonatoarea proiectului), o tânara romă din interiorul comunităţii şi 2 masteranzi români.
Participanţii  şi-au propus ca, prin implementarea proiectului, să devină capabili să realizeze ei înşişi proiecte de educaţie pentru sănătate în comunităţile de romi.
Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea capacităţii manageriale a participanţilor
2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale participanţilor
3. Creşterea nivelului de informare a participanţilor în domeniul sănătăţii reproducerii
Activităţi principale:
• Cursuri de: comunicare, limba engleza, utilizarea computerului şi a Internetului;
• Pregătirea tinerilor în domeniul Sănătăţii Reproducerii;
• Campanii de educaţie pentru sănătate în comunităţile de romi.

TINERET ÎN ACŢIUNE – YOUTH IN ACTION
Tineret în Acţiune este programul comunitar care pune în practică un cadru legal de susţinere a activităţilor de învaţare non-formală pentru tineri. Vine în continuarea programului Tineret şi va fi implementat in perioada 2007 2013 cu un buget total de 885 milioane de Euro. Pentru Romania este alocat un buget de aproximativ 3 milioane Euro anual.