Programul Comemorării Eroilor din 10 iunie 1937

Loading

În prezent noţiunea de patriotism şi iubire de ţară nu trezeşte în rândul tinerilor decât zâmbete ironice şi/sau nedumerire. După decenii de propaganda comunistă în care valorile naţionale erau proslăvite zilnic doar pentru a legitima dictatura cuplului Ceauşescu, după 1989, societatea românească a căzut în cealaltă extremă: dezinteres total şi neglijarea educării generaţiilor tinere în spiritul iubirii de ţară. Lipsa unei educaţii patriotice în şcoli este doar una din carenţele învăţământului românesc de astăzi. Nu la fel se prezenta situaţia în perioada interbelică.

După mărturia documentelor, în perioada interbelică marile ceremonii debutau tot în faţa Bisericii Catedrale
După mărturia documentelor, în perioada interbelică marile ceremonii debutau tot în faţa Bisericii Catedrale

Bunicii noştri au fost educaţi în spiritul patriotismului, sacrificiului de sine, al datoriei faţă de ţară, al respectului faţă de valorile naţionale şi faţă de eroii care s-au jertfit pentru realizarea României Mari. O dovadă în acest sens îl constituie afişul ,,Programul Comemorării Eroilor, morţi pentru întregirea neamului, Joi 10 iunie 1937 (Înălţarea Domnului)”, aflat în depozitele Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale”:
,,Dimineaţa:
La ora 8 se va celebra Te-Deum în faţa bisericii Catedrale, la care vor lua parte toate autorităţile publice, şcoalele şi trupele. Înainte de începerea Te-Deumului, muzicele şi şcoalele vor intona Imnul Regal. La orele 8:15 cortegiul va porni pe străzile: Victoriei, Unirii, Griviţa, Tudor Vladimirescu spre cimitirul de onoare, în ordinea următoare: Şeful Poliţiei, Sfeşnicile, Steagurile bisericilor, Drapelele, Coroanele cu gărzile lor de onoare, Clerul înconjurat de corurile bisericeşti, Prefectul, Primarul şi Comandantul garnizoanei cu toţi comandanţii regimentelor şi ofiţerii fără trupă, Şefii tuturor instituţiilor publice, cu membrii lor: Magistraţii, Baroul, Corpul didactic, Prefectura, Primăria, Administraţia Financiară, Poşta, Gara etc. Muzica militară, Societatea ,,Uniunea Ofiţerilor de rezervă”, Societatea ,,Virtutea Militară”, Veteranii de la 1877 şi invalizii din oraş, Şcoalele primare de fete, Şcoalele primare de băieţi, Liceul de fete, Liceul industrial de fete, Cercetaşii, Străjerii, Liceul de băieţi, Şcoala Normală, Liceul Comercial, Societatea Femeilor Ortodoxe Române, Societatea Veteranilor grade infer. ,,Valea Jiului”, Societatea ,,Mormintele Eroilor”, Societatea ,,Funcţionarilor şi Pensionarilor Publici’’, Societatea ,,Ajutorul’’, Societatea ,,Unirea”, Societatea ,,Tinerimea Română”, Societatea Meseriaşilor, Corporaţia ,,Tudor Vladimirescu”, Societatea Funcţionarilor Comerciali, Societatea Fraternitatea, Cercul Comercial şi Industrial, Regimentul 18 Dorobanţi ,,Tudor Vladimirescu”, Regimentul 7 Artilerie Grea. Pe tot parcursul drumului, muzica militară şi corurile şcolare vor intona imnuri patriotice religioase. Înainte de plecare, muzica va cânta o rugăciune şi se vor depune coroane pe mormântul eroinei Ecaterina Teodoroiu. Ajunşi la statuia eroului Tudor Vladimirescu, cortegiul se va opri puţin şi se vor depune coroane.
Orele 9, Cimitirul de onoare:
1. Ajunşi la Cimitirul de onoare, coroanele vor fi urmate de o escortă de ofiţeri până la cruce, în timp ce elevii şi elevele vor risipi flori şi vor aprinde lumânări pe mormintele tuturor Eroilor, fără deosebire de confesiune şi naţionalitate, care se odihnesc în acest cimitir.
2. Serviciul religios.
3. Instalarea şi sfinţirea tunului la mormântul Generalului Culcer.
4. Cuvântarea unui reprezentant al Clerului, al Prefectului, al Armatei, al I.O.V. şi Veteranilor.
Orele 10, Cimitirul oraşului:
Cortegiul va porni în aceiaşi ordine la cimitirul oraşului unde se va face un scurt serviciu religios pentru sufletele Eroilor, ofiţeri şi trupă înmormântaţi aci.
Cuvântarea unui reprezentant al instituţiilor de cultură.
O delegaţie compusă din Delegatul Judeţului, Comandantul Garnizoanei şi Comandanţii regimentelor, vor merge în defileul Jiului spre a depune coroane la crucea ridicată în amintirea eroului General Dragalina. Serbări şcolare date de şcoalele primare, secundare şi cercetaşi în Grădina Publică. Muzica militară va cânta în tot cursul zilei în Grădina Publică. Domnişoare, cercetaşi, străjeri şi cercetaşe străjere vor distribui cocarde-insigne ale Societăţii ,,Cultul Eroilor”.
Ora 20:30:
Retragerea cu torţe.”
Cristian Grecoiu