Problemă comună a ţărilor europene: sănătatea generaţiei de mâine

„Healthy school”  este un proiect Comenius Regio  care își propune să promoveze dimensiunea europeană în educație prin activități de cooperare între autoritățile locale și regionale cu rol în educația pentru sănătate. Mai precis, este o colaborare între  Consiliul Local al Municipiului Tg Jiu cu Școala Gimnazială “Alexandru Ștefulescu”, Școala primară Drăgoieni, Asociația părinților elevilor  Școlii Gimnaziale  “Alexandru Ștefulescu” și Departamentul Educație, cultură și sport din Silale, liceul Simonas Gaudesius din Silale, școala Stanislovas Birziskis din Pajuris, Biroul de sănătate Publică și Asociația directorilor din școlile din Silale -Lituania.

Gorjenii au deplasat în Lituania profesori dar şi reprezentanţi ai Primăriei Târgu-Jiu
Gorjenii au deplasat în Lituania profesori dar şi reprezentanţi ai Primăriei Târgu-Jiu

Pentru a purta discuții pe această temă,  între instituțiile partenere trebuiau să existe probleme comune, obiective care să coincidă, păreri pro și contra și mai ales exemple concrete care să susțină importanța derulării acestui program, și pentru că toate acestea se regăseau în pașii parcurși pentru realizarea proiectului  a urmat o primă mobilitate de proiect în perioada 05.11.2013- 09.11.2013, în Lituania, în orașul Šilaẻ. Activitatea a fost coordonată de către domnul profesor Aurel Popescu, directorul  Școlii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu” și domnul Fârță Constantin,  directorul Direcției Publice de Patrimoniu, Gorj și susținută de restul echipei formate din 7 cadre diactice și 3 reprezentanți ai Consiliului Local, Târgu Jiu.

Pe meleaguri lituaniene

Ajunși pe meleagurile lituaniene, pentru început am fost așteptați de către autoritățile locale din Silale, de către primarul ,viceprimarul, reprezentanți ai Biroului public de sănătate din localitate și de către directorii școlilor ce urma să le vizităm. În cadrul acestei  întâlniri s-au schimbat idei pe tema proiectului, s-au vizionat materiale despre fiecare oraș  și unitate școlară parteneră, apoi  s-au evidențiat obiectivele proiectului :de a promova în școală implicarea elevilor în  activități fizice și adoptarea  unui stil  de viață sănătos; de a ajuta  elevii să-și  descopere abilitățile și talentele lor;  de a  preveni consumul de  droguri, alcool, tutun etc.;  de găsire a  unor  noi  modalități de predare și învățare și   promovarea  participării la lecțiile de educație fizică, cluburi sportive, sau exerciții  independente; și nu în ultimul rînd concentrarea  pe elevii cu probleme de sănătate ( obezitate, diabet,probleme de vedere).
Pe perioada  cât s-a derulat mobilitatea programul echipei a fost foarte încărcat conținând întâlniri, dezbateri, mese rotunde, vizite la o unitate școlară de învățământ liceal, numită „Simonas Gaudesius”,  dar și la o școală cu clase de la grădiniță până la clasa a VIII a, numită „Stanislovas Birziskis”unde s-au purtat apoi discuții pe tema proiectului, a educației pentru sănătate, și am aflat că elevii au foarte multe activități sportive sau de mișcare în aer liber, dar și ore speciale legate de alimentația sănătoasă, ore pe care le țin cadre didactice special pregătite pentru o astfel de educație.
În urma acestui schimb de informații am purtat un dilog, iscat de curiozitatea și interesul ambelor părți, pe tema similitudinilor din sistemul de învățământ românesc cu cel lituanian și am insistat pe diferențele existente care să ajute la promovarea unor metode noi, atractive și eficiente de educare a elevilor .
În Vilnius am fost la  Centrul de educație pentru sănătate și prevenire a bolilor, unde  a vut loc o dezbatere pe tema prevenirii obezității  și a sedentarismului în rândul copiilor, dialog susținut de directorul centrului din Vilnius, dar și de doamna consilier local Luca Liliana, domnul director al Direcției  Publice de Patrimoniu  Târgu -Jiu, Fârță Constantin și domnul director al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu”, Popescu Aurel .
Partenerii din Lituania au avut grijă ca pe timpul șederii noastre acolo să ne prezinte  locuri memorabile pentru istoria, cultura și civilizația lor. Astfel, am vizitat capitala , Vilnius, orașul vechi, dar și cel modern,   castelul insular Trakai, o vatră de istorie lituaniană, o emblemă construită în stil gotic pe o peninsulă  înconjurată de apele lacului Galve, Palatul Marilor Duci ai Lituaniei, o clădire impunătoare ca dimensiuni, dar și ca arhitectură.
Putem spune că această întâlnire și-a îndeplinit scopul, acela de a  transmite și  primi  exemple de bune practici prin schimbul de experiență și de cunoștințe și de a găsi soluții la problemele comune legate de educația pentru sănătate a populației școlare.
Prof. înv. primar. Simona Mocioi