Prin Târgu Jiul începutului de veac

Vineri, 22 mai 2009, a fost vernisată la Secţia de Istorie a Muzeului Judeţean Gorj expoziţia fotodocumentară intitulată „Prin Tg-Jiu, acum un veac”. Aceasta e dedicată aducerii în actualitate a unor imagini şi documente reprezentative pentru Târgu-Jiul de la începutul secolului XX.

Strada Tudor Vladimirescu înainte de Primul Război Mondial
Strada Tudor Vladimirescu înainte de Primul Război Mondial

Imagini din Târgu-Jiul antebelic
Expoziţia cuprinde imagini reprezentative din Târgu-Jiul antebelic, unele dintre ele fiind reproduse după o serie de cărţi poştale ce au circulat în epocă. Astfel, am încercat să recreăm atmosfera specifică oraşului de la începutul secolului XX.
Fotografiile redau aspecte edilitare, instantanee ale principalelor artere rutiere ale centrului vechi al oraşului cu clădirea Primăriei (actualul sediu al Prefecturii judeţului Gorj) şi Catedrala Ortodoxă, precum şi imagini din Grădina Publică (actualul Parc Central) din Târgu-Jiu.

Documente de la începutul secolului XX
Documentele sunt grupate, pentru o mai mare relevanţă, urmărindu-se prezentarea diverselor aspecte ale societăţii epocii. Una dintre secţiunile expoziţiei se referă la viaţa bisericească a oraşului, o altă secţiune relevă aspecte referitoare la infrastructură şi dezvoltare edilitară, iar o a treia cuprinde documente referitoare la activitatea poliţiei.
Sunt prezentate şi documente referitoare la înfiinţarea în oraş a unui abator, fiind prezente chiar şi unele planuri ale acestuia.
Unele documente prezintă măsurile luate de autorităţile acelor vremuri pentru împiedicarea apariţiei unor epidemii în oraş.

Un „omnibus” pe străzile Târgu-Jiului în 1909
Într-una dintre secţiunile expoziţiei este prezentată o „Ordonanţă” emisă de către Primăria oraşului Tg-Jiu în anul 1909, ordonanţă ce stabilea regulile pentru circulaţia automobilelor în oraş. Astfel, se prevedea ca automobilele să aibă „o frână puternică” pentru a opri rapid în caz de pericol, să circule pe partea dreaptă a străzilor, cu o viteză „nu mai mare” decât aceea a trăsurilor.
În secţiunea expoziţiei dedicată întreprinzătorilor din oraş, regăsim un document prin care un astfel de întreprinzător, Alexandru Magherescu, cere o autorizaţie din partea primăriei pentru crearea unei linii de transport public de la gara oraşului spre centru. În acest sens, înştiinţează primăria că posedă un „omnibus” (microbuz) cu 12 locuri.
Expoziţia, prilejuită de festivităţile organizate în cinstea „Zilelor Municipiului Tg-Jiu”, se constituie, astfel, într-un arc de cerc peste timp, fiind dedicată târgujienilor care simt nevoia unei evadări din cotidianul îngrijorător al „crizei”.