Primăria Târgu Jiu anunță

Loading

targu-jiu-panoramaReamintim cetăţenilor obligaţiile ce le revin pe linia de evidenţă a persoanelor :
– să solicite eliberarea unui nou act cu cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile;
– să solicite un nou act de identitate în termen de 15 zile de la apariţia următoarelor evenimente:
a) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nașterii;
b) în cazul schimbării domiciliului;
c) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
d) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
e) în cazul deteriorării actului de identitate;
f) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
g) la expirarea sau revocarea interdicției titularului de a se afla în anumite localități;
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
De asemenea, reamintim prevederile art. 14 din O.U.G. 97/2005 cu privire la obligaţia de a se prezenta în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, a minorului, acesta fiind însoţit de unul dintre părinţi sau reprezentantul legal şi a solicita eliberarea actului de identitate.

Programul de lucru cu publicul
ZIUA    PRIMIRI ACTE    ELIBERĂRI ACTE
LUNI    08:30 – 12:00    14:00 – 15:30
MARŢI    08:30 – 12:00    14:00 – 15:30
MIERCURI    08:30 – 12:00    14:00 – 15:30
JOI    14:00 – 18:00    08:30 – 12:00
VINERI    08:30 – 12:00    13:00 – 14:00