Primăria Fărcășești la ceas de bilanț

Loading

Căminul cultural ,,Vultur”

La finalul primului său mandat de primar al comunei gorjene Fărcășești, Constantin Drăgoescu are, deja, obiectivele stabilite pentru următorul mandat pe care îl vizează, dar și raportul pentru mandatul care se încheie.

OBIECTIVE 2020-2024

 • Depunerea Studiilor de fezabilitate pentru obținerea finanțării ,din fonduri europene, în vederea înființării celor două sisteme de canalizare menajeră necesare pentru comuna Fărcășești;
 • Continuarea demersurilor și obținerea finanțării,sau din buget local, pentru Realizarea obiectivului de investiții ,, Aducțiune apă potabilă din coloana magistrală Isverna în Sistemele de distribuție a apei ale comunei Fărcășești”;
 • Extinderea și modernizarea căminului cultural ,,La Vultur”, realizată de Guvernul României prin Compania Națională de Investiții SA (proiect aflat pe lista de sinteză a CNI, în vederea aprobării );
 • Construirea unei săli de sport TIP, cu o capacitate a tribunelor de 180 locuri, prin Compania Națională de Investiții, cu fonduri acordate de Ministerul Dezvoltării,la Școala Gimnazială Victor Popescu din satul Valea cu Apă, proiect aflat în faza obținerii acordurilor și avizelor în vederea emiterii Autorizației de construire, Consiliul Local aprobând predarea amplasamentului unde va fi construită, către CNI
 • Realizarea studiilor de fezabilitate și depunerea solicitării de finanțare în vederea racordării la rețeaua de gaze;
 • Ridicarea monumentelor Eroilor din satele Fărcășești și Roșia Jiu- Rogojel.
 • Accesarea de fonduri europene sau guvernamentale pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor sătești și realizarea de șanțuri și podețe de acces la gospodării (drumuri sătești în zonele Broștenița, Zătreana, Valea cu Apă și Peșteana de Jos);
 • Bituminarea drumului  comunal Fărcășești – Moșneni, 1,9 km (din buget local);
 • Bituminarea drumului comunal Timișeni- prin accesarea de fonduri europene;
 • Restaurarea Bisericii ,,Sf.Nicolae” Aninoasa, monument istoric, prin fonduri guvernamentale puse la dispoziție de Guvernul României prin Ministerul Culturii, Consiliul Local aprobând susținerea financiară pentru Realizareaa proiectului de restaurare,
 • Extinderea rețelei de iluminat public până la Biserica Aninoasa;
 • Extinderea rețelei de iluminat public  de la gospodăria Dodescu Adrian la gospodăria Pasăre Aristide ( pe Ogaș);
 • Extinderea copertinei de la biserica ,,Sf.Ioan Botezătorul” din Peșteana de Jos;
 • Modernizare rețelei de iluminat public în satul Timișeni;
 • Atragerea investitorilor, prin acordarea de facilități, în vederea creării de locuri de muncă pentru cetățenii comunei;
 • Continuarea întocmirii documentațiilor în vederea acordării titlurilor de proprietate pentru terenurile arabile și  forestiere.
 • ȘI ALTE OBIECTIVE DE INVESTIȚII  PROPUSE DE CETĂȚENI

REALIZĂRI

A.Bituminare și betonare drumuri:

 • finalizarea bituminării uliței Călugăreni(satul Peșteana de Jos);
 • bituminarea uliței Valea cu Apă, de la magazinul sătesc până la biserica satului;
 • bituminarea drumului comunal Roșia-Rogojel, pe distanța de 4km;
 • betonarea și construirea de podețe și rigole pe ulița Broștenița;
 • betonarea uliței Racea(Valea cu Apă), sectorul Titel Racea-Aristel Cimpoeru;

B. Construirea de șanțuri și podețe de acces către gospodăriile populației în sectoarele:

-gospodărie Catană-gospodărie Popescu(satul Peșteana de Jos);

-gospodărie George Condescu(satul Valea cu Apă)-gospodărie Corobăianu Săndel(satulFărcășești);

-gospodărie Temelie-fântâna din satul Fărcășești-Moșneni;

-uliță Trotea(șanțuri).

C.Lucrări la instituții socio-culturale:

-consolidarea, restaurarea și pictarea(interiorul și exteriorul) bisericii,,Sf.Dumitru”din cătunul Zătreana;

-reabilitarea și dotarea școlii Primare Rogojel, unde vor învăța elevii din clasele de profesională de la liceul Roșia-Jiu;

-renovarea bisericii din satul Valea cu Apă;

-împrejmuirea cu gard de beton a bisericii din Valea cu Apă;

-construirea copertinei de la biserica,,Sf.Nicolae”din Aninoasa(satul Peșteana de Jos);

        Biserica din Zătreana

       

       Ulița Broștenița
    Școala Primară din satul Rogojel

    

 • Realizarea termosistemului  Liceului Tehnologic Roșia Jiu;
 • -reabilitarea monumentului eroilor de la școala,,Vultur”;
 • Schimbarea covorului sintetic și împrejmuirea terenului de sport de la Școala,,Victor Popescu”(Valea cu Apă);
 • Renovarea și reabilitarea clădirii dispensarului uman și veterinar.

C.Alte lucrări și activități importante

 • modernizarea sistemului de iluminat public în toată comuna, prin înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu unele moderne, pe bază de led;
 • renovarea fântânii ,,Cu Cerul”, de pe ulița Valea cu Apă;
 • achiziționare unui tractor cu accesoriile neesare, cu fonduri europene;
 • eliberarea a   243  de titluri de proprietate pentru terenurile agricole și forestiere;
 • Implicarea în rezolvarea problemelor de zi cu zi ale cetățenilor.

One Comment on “Primăria Fărcășești la ceas de bilanț”

 1. Anul 2017……in acest an trebuiau finalizate retelele de colectare ape pluviale, menajera si finalizarea retelei de apa potabila in comuna Farcasesti …..termenul 2017 fusese negociat de Statul Roman in tratatul de preaderare la UE, prin anul 2004-2005….apa potabila este un vis nerealizabil pt. locuitorii comunei, povestea cu bransarea la reteaua de transport Izverna fiind o poveste SF…..cam asa stau lucrurile si cu distributia de gaze…..in urma cu aproape 15 ani prin satele comunei au fost ingropate tevi de distributie pt. reteaua de gaze….distribuitorul de gaz nu va acorda vreodata avize de conectare la gaz a acestei retele….interesant este faptul ca aceasta comuna nu are nici o realizare semnificativa in ultimii 30 de ani ,fiind poate cea mai bogata comuna din Gorj, comune mult mai sarace au deja statii de epurare,retele de canalizare ,retele de apa potabila…..prin Farcasesti nici macar santurile de pe marginea drumului nu a fost betonate in totalitate…..este foarte probabil ca prin 2050 comuna sa arate la fel ca in 2020 …..realizarea copertinelor sau vopsirea bisericilor nu va genera un prag de civilizatie superiorin comuna….nivelul cultural nu va evolua prin reabilitarea unei scoli in care elevii vor invata sa faca ciorba sub gramezile de lignit ale CEO…..

Comments are closed.