Premieră editorială: ”Dicționarul de regionalisme din Gorj” și ”Dicționarul de arhaisme și regionalisme din Gorj” – autori Izabela Dorina Burcea și Gheorghe Bușe

Cu prilejul ”Zilei Mondiale a Dicționarului”, în data de 16 octombrie a.c., la Biblioteca Județeană Gorj ”Christian Tell” din Târgu-Jiu,  în frumoasa și interesanta sală ”MansArta”, a avut loc lansarea primelor dicționare de arhaisme și regionalisme din Gorj.

Este vorba de două lucrări și anume ”Dicționarul de regionalisme din Gorj”  și ”Dicționar de arhaisme și regionalisme din Gorj”, autori fiind colonelul în rezervă Gheorghe Bușe și fiica acestuia Izabela Dorina Burcea (după căsătorie).

Primul volum, ”Dicționar de regionalisme din Gorj” cuprinde cuvinte și expresii specifice utilizate de locuitorii arealului județului Gorj identificate de către autori, și conține 438 de pagini, iar cea de-a doua lucrare intitulată ”Dicționar de arhaisme și regionalisme din Gorj”, cuprinde pe lângă regionalisme și arhaisme, adică cuvinte sau expresii învechite conservate și utilizate uneori în anumite zone din județul Gorj sau poate chiar ieșite complet din uz, lucrarea fiind compusă din două volume care cuprind în total 880 de pagini.

Elaborarea celor două lucrări a necesitat un volum imens de muncă din partea autorilor. Așa cum menționa Gheorghe Bușe, ideea scrierii unui astfel de dicționar, s-a născut  în timp ce domnia sa își scria memoriile, când  inițial intenționa să atașeze acestora o anexă cu astfel de cuvinte specifice zonei sale natale și a soției sale, dar pe măsură ce numărul acestor cuvinte și expresii creștea s-a născut ideea elaborării unui dicționar. Iată mărturisirea autorului: ”Ideea  realizării acestui  ‹‹dicționar›› mi-a venit în timp ce-mi scriam memoriile. ….Aceste regionalisme sau arhaisme le-am auzit de la bunicii și de la părinții mei … sau de la oamenii din satul Racovița, comuna Polovragi, locul natal al copilăriei mele ….”, iar altele le-a aflat după căsătoria sa cu ”o fată din Fărcășești”, județul Gorj, și ”ca să nu se piardă, m-am gândit, să fac un dicționar, așa că, la sfârșitul anului 2017, m-am apucat de lucru”, cooptând-o în munca de documentare și elaborarea și pe fiica sa  Izabela Dorina.

După o muncă asiduă, autorii au elaborat cele două lucrări, care au văzut lumina tiparului la Editura ”Măiastra” din Târgu-Jiu și au beneficiat de o lansare inedită în prezența unui numeros public, în rândul căruia s-a remarcat prezența multor tineri. Moderatorul și gazda evenimentului de lansare a fost doamna Maria-Luiza Sandu, manager al Bibliotecii Județene Gorj ”Christian Tell” din Târgu-Jiu, care i-a prezentat  pe cei doi autori și a apreciat caracterul de noutate și a menționat faptul că sunt primele lucrări de acest gen în literatura gorjeană.

De menționat faptul că cele două lucrări beneficiază de o ”Prefață” a doamnei prof. dr.  Otilia Duică-Giurca, care s-a ocupat atât de corectura acestora cât și de apariția lor editorială, iar în cadrul evenimentului de lansare a prezentat cele două lucrări, cu mai multe detalii de specialitate. Reținem aprecierea doamnei prof. dr. Otilia Duică-Giurca: precum că ”Lucrarea domnului Gigi Bușe tratează un segment interesant al limbii, vocabularul. Aceasta este o dovadă semnificativă a faptului că limba română este un organ viu, într-o continuă transformare. Astfel, unele cuvinte ajung să fie folosite mai puțin și trec în fondul pasiv al limbii, altele se folosesc mai mult, fiind cunoscute de mai mulți vorbitori, tocmai datorită realității societății contemporane la care se referă.”.

În cadrul evenimentului de lansare au mai vorbit apreciativ despre cele două lucrări: prof. dr. Ion Mocioi, prof. Ion Pința, prof. Elena Cornoiu, scriitorul și jurnalistul Vasile Vasiescu,  Nicolae Bușe, Victoria Stolojanu, ș.a.

În cele ce urmează prezentăm câteva informații biografice despre cei doi autori:

Izabela Dorina Burcea (n. Bușe), s-a născut la 28 iulie 1986 în Târgu-Jiu, fiind cel de-al doilea copil al Ecaterinei şi Gheorghe Buşe. Urmează cursurile Școlii Generale nr. 12 din Târgu-Jiu (1993-2001), iar apoi pe cele ale Colegiului Național Economic Virgil Madgearu din Târgu-Jiu (2001-2005), după care studiază la Universitatea ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, fiind absolventă a Facultății de Litere și Științe Sociale (2005-2008), a masterului în ”Administrație Publică Europeană” (2008-2010), și în final a Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică – specializarea ”Limba și literatura Engleză-Limba și Literatura Română (2016-2019) în paralel urmând și cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior.

Gheorghe Ghe. Bușe s-a născut la data de 27 aprilie 1957 în satul Racovița, comuna Polovragi, județul Gorj, fiind primul copil al Elenei  și Gheorghe C. Bușe – veteran de război (plt. rtr.).

Urmează cursurile Școlii primare din satul natal (1964-1968) iar apoi clasele V-VIII la Școala Generală Polovragi, județul Gorj (1968-1972).

În vara anului 1972 susține examen de admitere la Liceul Militar ”Dimitrie Cantemir” din Breaza, unde este admis și al cărui absolvent devine în anul 1976.

Apoi, în perioada 1976-1979 Gheorghe Bușe urmează cursurile  Școlii Militare de Ofițeri Activi de Geniu din Râmnicu-Vâlcea. După absolvire devine ofițer activ în Armata Română, fiind repartizat, la cerere, direct în Economia Națională – la Direcția de Lucrări Miniere Gorj , Detașamentul de  Construcții la Rovinari, județul Gorj care executa lucrări  în bazinul minier Rovinari și unde a desfășurat activități specifice mineritului de suprafață și subteran până la începutul anului 1990 când militarii au fost retrași din activitățile economice.

În acest interval de timp domnul Gheorghe Bușe a urmat un curs de specializare de ”cercetare de geniu” (1980-1981) și un curs de comandanți de companie (1984).

În anii următori ofițerul Gheorghe Bușe îndeplinește funcțiile de ajutor șef geniu la Regimentul Plenița dar cu detașare la unitatea militară de la Rovinari(1986-1990), după care este numit șef de geniu regiment la Brigada de Artilerie Antiaeriană din Târgu-Jiu (1990-2001). După restructurarea Brigăzii de la Târgu-Jiu, maiorul Gheorghe Bușe este numit ofițer de întreținere, reparații și exploatare la o unitate militară din Târgoviște, iar la începutul anului 2002, ofițerul de doar 45 de ani Gheorghe Bușe este trecut în rezervă și pensionat, ca urmare a proceselor de reorganizare a structurilor Armatei Române.

După ieșirea la pensie, ofițerul în rezervă Gheorghe Bușe activează în cadrul Filialei Gorj a A.N.C.M.R.R, fiind secretar executiv al acesteia timp de șapte ani, iar din 10 iulie 2014 este secretar executiv al Filialei Gorj a Asociației  Naționale  Cultul Eroilor  ”Regina Maria”, calitate în care se ocupă de organizarea multiplelor evenimente ale asociației și de administrarea site-ului ”Cultul Eroilor Gorj”. La 1 decembrie 2009 a fost înaintat la gradul de locotenent colonel, iar la 1 decembrie 2021 la cel de colonel.

Atras de scris și cu înclinație certă spre această îndeletnicire, domnul Gigi Bușe  devine redactor la revista ”Gorjul Eroic” (2015), iar ulterior este numit redactor șef al acesteia (2016). De asemenea devine colaborator al cotidianului local ”Gorjeanul (din anul 2016), precum și redactor (2018-2019), iar ulterior redactor șef al publicației on-line ”Universul Olteniei”. Din iulie 2020 domnul Gigi Bușe devine membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Dintre cărțile scrise, anterior celor la care am făcut referire mai sus, de domnul Gigi Bușe, amintim monografia ”Gorjeni la datorie” (vol. I – 2008; vol. II – 2011) și  ”Gorjul Eroic – cartea de aur” (vol. I – 2020) în calitate de coautor și ”Veteranul de război, plutonier (rtr.) Bușe C. Gheorghe, tatăl meu, eroul meu – Povestiri din război” (2021) în calitate de unic autor.

Mai menționăm faptul că domnul Gigi Bușe este căsătorit cu Ecaterina (oct. 1981) și împreună au două fete: Steliana-Elena și Izabela Dorina.

De subliniat și faptul că cele două lucrări au apărut sub egida Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” – Filiala Gorj ”Tudor Vladimirescu” cu susținerea unor  sponsori generoși: SC Artego S.A. Târgu-Jiu (director general – Viorel David), Bijuteria Violeta,  Ion Boștină și Maria Bădiță.

Evenimentul la care ne-am referit s-a încheiat cu o sesiune de dedicații și autografe din partea autorului prezent la eveniment, Gigi Bușe.

Folosim prilejul pentru a adresa felicitări autorilor pentru aceste apariții inedite și a le ura succes în viitoarele proiecte scriitoricești ale domniilor lor.

dr. Victor Troacă

Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”