Acreditare Erasmus+ în domeniul educației școlare la Liceul Mătăsari

Colegiul Tehnic Mătăsari a împlinit în această săptămână trei decenii de existenţă ca liceu

Liceului Mătăsari a obținut o nouă acreditare ERASMUS+, de această dată, în domeniul Educației școlare.

Proiectul de acreditare cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA120-SCH-000108219 urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor liceului, respectiv ale personalului didactic și didactic auxiliar, formarea de competențe pedagogice inovative pentru cadrele didactice, adaptarea strategiilor de predare pentru fiecare elev cu CES, responsabilitatea socială, conectarea la valorile europene și schimbul intercultural, prin mobilitatea a 35 de elevii și 37 de cadre didactice și didactice auxiliare în state europene precum Spania, Italia, Olanda, Grecia, Cehia ș.a., în perioada iunie 2023 – decembrie 2027.

În prezent, se află în derulare proiectul cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000130677, din cadrul primului an de acreditare, care are ca scop dezvoltarea competențelor digitale pentru 12 cadre didactice și didactice auxiliare din cadrul Liceului Mătăsari, prin participarea la cursuri de formare în Spania și Italia, în anul școlar 2023-2024.

Acordarea acreditării Erasmus+ în educația școlară confirmă că Liceul Mătăsari dispune de proceduri și măsuri adecvate și eficiente pentru a pune în aplicare activități de înaltă calitate ce vizează mobilitatea în scopul învățării.