Povestea unei şcoli care împlineşte 45 de ani

Cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Băleşti dar şi a Asociaţiei PRO VERTICAL se află în pregătire o nouă apariţie editorială semnată de Cornel Şomâcu şi Dan Cismaşu, este vorba de lucrarea “45 de ani de învăţământ la Şcoala Generală Ceauru”. Lucrarea apare sub egida Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, filiala Gorj, şi rememorează o istorie emblematică pentru învăţământul gorjean. Documente din arhiva şcolii sunt valorificate pentru ca cititorii, în special foşti şi actuali elevi dar şi membrii ai comunităţii să reţină momentele importante şi oamenii care le-au dat viaţă.

Aşa arăta Şcoala din Ceauru în primăvara anului 1967
Aşa arăta Şcoala din Ceauru în primăvara anului 1967

O şcoală cu un trecut de peste un secol a fost mutată în anii comunismului pentru a face loc unor lucrări energetice care nu s-au mai terminat niciodată. În doar un an, autorităţile comuniste au ridicat o nouă clădire care supravieţuieşte şi astăzi cu modificările de rigoare. Trecerea dintr-o locaţie în alta, şcolarizarea în spaţii insuficiente, iată caracteristicile anului şcolar 1966-1967 la Ceauru.

Un moment dificil

În anul şcolar 1966-1967, Şcoala Generală Ceauru a funcţionat la Şcoala Generală Băleşti şi în celelalte şcoli existente pe raza localităţii.  Pentru această perioadă, mărturiile arhivistice sunt foarte numeroase. Astfel, în anul şcolar respectiv activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat cu mare dificultate după cum consemnează în “Darea de seamă” pe acest an şcolar directorul Victor Velican: “Deschiderea noului an şcolar a găsit pe o parte din cadre angrenate în activitatea de strămutare şi refacere a gospodăriilor, fapt ce a făcut ca procesul de învăţământ să nu se desfăşoare de la început cu maximul de forţe.”
Greutăţile nu s-au oprit aici, centrul de greutate fiind la Băleşti dar existând o suplimentare a activităţii şi la Tămăşeşti. “Aş vrea să mai arăt-se consemnează în acelaşi document citat-că mobilierul, materialul didactic cât şi materialul pentru încălzit au fost transportate cu ajutorul cadrelor de la vechea şcoală la Şcoala Băleşti.” Au existat şi multe probleme: învăţători insuficienţi, spaţiul şcolar nu a putut fi completat cu o clasă dinn vina Sfatului Popular care nu a făcut amenajările necesare.
Activitatea şcolii a avut de suferit dar procesul instructiv-educativ pare să nu fi fost afectat într-un mod decisiv aşa cum reiese din rezumatele inspecţiilor la clasă. Au fost sesizate probleme în activitatea învăţătorului Berculescu, redăm un fragment tocmai pentru a ne edifice asupra cerinţelor vremii: “În predarea orelor de aritmetică  tov. Berculescu s-a străduit să transmită elevilor cunoştinţele fixate de programă. Se observă însă că elevii au goluri în sensul că nu toţi stăpânesc cele 4 operaţii, dar în aceeaşi măsură nu stăpânesc nici ordinea operaţiilor într-un exerciţiu. Oare care să fie cauza?! Ce facem noi cu ce suntem obligaţimoraliceşte şi materialiceşte să-i învăţăm? Descoperind lucrurile, le lăsăm aşa şi predăm lucruri din ce în ce mai grele sau căutăm să lichidăm  pe cât posibil aceste lacune la orele de meditaţii şi consultaţii?” Analizând aceste notaţii,  sunt corecte din punct de vedere pedagogic dar sunt puse într-un context ideologic al vremurilor de atunci.
Câteva luni mai târziu, în “Darea de seamă” anuală, acelaşi director Victor Vellican nota printre “prevederile şi sarcinile” Congresului IX al PCR: “Datorită strămutării comunei, procesul instructiv-educativ nu s-a mai putut desfăşura în vechea localitate în acest an şcolar şi a trebuit să lucrăm în schimburi la Şcolile Tămăşeşti şi Băleşti. Scindarea elevilor, a cadrelor precum şi distanţa mare pe care elevii au fost nevoiţi să o străbată zilnic au constituit greutăţi în faţa cadrelor şi a conducerii şcolii în organizarea, îndrumarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Se poate spune că în acest an şcolar şi în special în primele două trimestre am lucrat în condiţii grele şi că prin munca elevilor şi a cadrelor didactice cea mai mare parte din greutăţi a fost înlăturată”.

Evoluţia unei şcoli în cifre

Pentru anul şcolar cât Şcoala Generală Ceauru s-a aflat dizlocată la Băleşti şi Tămăşeşti reţinem şi situaţia la învăţământ: 291 de elevi înscrişi; 257 promovaţi; 29 amânaţi; 5 repetenţi. Un procent de doar 88,32% de promovaţi direct denotă o mare exigenţă a cadrelor didactice pentru acele vremuri dar poate şi  o străduinţă redusă la învăţătură. Surprinde numărul mare de amânaţi, din totalul de 29 cei mai mulţi, în număr de 12, înregistrându-se la clasele a VI-a.
Lucrurile se schimbaseră esenţial în anul şcolar 1980-1981 când 448 din 449 de elevi promovaseră la ciclul primar şi 552 din 558 la ciclul gimnazial.
Peste ani, în anul de graţie 2011-2012 au existat următoarele fluxuri şcolare: rata de promovabilitate: 96 %(442 din 458 în luna iunie 2012); rata de repetenţie: 1%(4 repetenţi); rata de participare la cursuri: 99, 60%.
La sfârşitul anului şcolar 2011-2012, semestrul II, mediile generale sunt următoarele:
-învăţământ primar: între 5.00-6,99(S) -36 elevi; între 7,00-8,99(B) -65 elevi; între 9.00-10.00(FB)-97 elevi; învăţământ gimnazial: între 5,00-6,99   -29 elevi; între 7,00-8,99   -150 elevi; între 9,00-10.00 -61 elevi. Alte cifre grăitoare le găsiţi în sinteza care va apare foarte curând.

Arc peste timp
Începând cu 15  septembrie 1967, cu 45 de ani în urmă, Şcoala Generală Ceauru  a început sa funcţioneze în actualul local cu două niveluri, 8 săli de clasă, 2 laboratoare, cancelarie, secretariat, cabinet director, cabinet metodic etc. Şcoala Generală Ceauru a devenit coordonatoare din 1987  pe fondul numărului mai mare de elevi dar şi situării în mijlocul celui mai mare sat din comună. Directorii Şcolii Generale Ceauru au fost următorii: RĂUŢESCU VASILE, învăţător, până în anul 1921; BĂRBULESCU GHEORGHE, definitiv, 1921-1924; BRETOIU VASILE, definitiv, 1925-1945; VELICAN VICTOR, gradul II, 1945-1946; BĂRBULESCU NICOLAE, gradul II, 1946-1947; MOGOŞ CONSTANTIN, gradul I, 1947-1960; BERCULESCU ION, învăţător, 1960-1964; VELICAN VICTOR – jr. prof. ed. fizică, gradul II, 1964-1973; RACOCEANU ION, prof. lb. rusă, gradul II, 1973-1977; BUZULOIU VICTOR, prof. lb. română, gradul I, 1977-1983; OTEA NICOLAE, prof. matematică, gradul I, 1984-1985; GRECU IOANA, prof. biologie, gradul I, 1985-1991; NEGRESCU ION, prof. istorie-geografie, definitiv, 1991-1997; PIELESCU AURICĂ, prof. matematică, gradul I, 1997-2002; GURAN ELENA, prof. fizică-chimie, gradul I, 2002-2006; ŞOMÎCU CORNEL, prof. istorie, gradul I, 2006 – prezent.

Dan Cismaşu,
Cornel Şomâcu