Poienile soarelui, proiect la final


Asociaţia Aurora Hurezani , în parteneriat cu şcolile şi primariile comunelor Căpreni şi Hurezani , a realizat în perioada 09.09.2010 – 15.05.2011, prin  proiectul POIENILE SOARELUI, amenajarea şi dotarea, la cele mai moderne standarde de calitate, a două spaţii de joacă şi de recreere în cele două localităţi.
Acest proiect este o initiativă naţională, fiind  finanţat de Comisia  Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa , Sub- Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor.
Beneficiarii sunt copiii şi tinerii din Căpreni şi Hurezani, ei având posibilitatea să participe la activităţi educative, artistice şi de divertisment şi să-şi dezvolte spiritul de echipă, abilitaţile de comunicare şi aptitudinile.
Inaugurarea oficială a avut loc pe data de 01.05.2011, ocazie cu care au fost prezentate două expoziţii de artă plastică şi două spectacole de teatru, muzică şi dansuri populare, chitară clasică şi poezie. La manifestări au participat circa 200 de membri ai comunităţilor Hurezani, Căpreni,Totea de Hurezani şi  Stoina.
Ulterior inaugurării, cele două spaţii amenajate prin proiectul Poienile Soarelui au găzduit evenimentele culturale cu prilejul finalului de an şcolar şi Festivalul „Sofia Drăghici” în Căpreni.
Evaluarea impactului proiectului în comunităţile beneficiare a fost realizată prin chestionare aplicate locuitorilor din cele două comune, care au apreciat utilitatea acestui proiect şi şi-au exprimat dorinţa de a participa în continuare la proiecte educative, culturale, sportive şi de mediu.