Petiție: Salvați educația, viitorul României!

Loading

Şcoala Românească se află în faţa unei mari răscruci, în ultimii doi ani finalizarea învăţământului preuniversitar cu un examen fiind un fiasco. Zeci de mii de elevi au renunţat în ultimii doi ani să mai dea examenul de maturitate. Măsurile trebuie luate acum şi nu peste patru ani când controversata Lege a Educaţiei Naţionale ajunge să fie aplicată în cazul Bacalaureatului.

Elevii nu mai trebuie să fie cobaii pentru experimentat legi
Elevii nu mai trebuie să fie cobaii pentru experimentat legi

Probleme

Asociaţia PRO VERTICAL, prin specialiştii săi, a identificat principalele probleme ale şcolii româneşti:
-şcoala românească nu pregăteşte elevii pentru viaţă, la acest moment este doar o structură prin care se justifică peste 350 000 de locuri de muncă;
– peste 60 % din materia învățată în gimnaziu și în liceu este inutilă celei mai mari părți a elevilor, după ieşirea de pe băncile școlii, foarte puțini absolvenți îndreptându-se spre domeniile în care au aplicat până atunci;
-elevii memorează o cantitate imensă de informaţii inutile, învățământul din România fiind bazat pe teorie și nu pe practică;
– orele de practică din liceele tehnologice, unde elevii ar mai putea învăța ceva util pentru piaţa muncii,  nu se fac sau nu îşi ating scopul;
– elevii termină liceul fără să cunoască o meserie, fără să aibă experiența practicii, iar angajatorii nu au nevoie de astfel de angajați, absolvenții îngroșând numărul șomerilor;
– elevii nu sunt selectați, pentru învățământul liceal,  în funcție de aptitudini, abia acum încearcându-se timid reintroducerea învăţământului profesional care are corespondent pe piaţa muncii;
– liceele au fost, în anii trecuți, doar sursa de clientelă pentru universitățile particulare sau de stat, care făcuseră o afacere din acordarea de diplome de licență, pentru că nu se dădea examen de admitere, examenele din timpul facultății puteau fi trecute fără ca studenții să învețe și licența la fel.
– ca și absolveții de liceu, cei de facultate îngroașă, în mare parte, rândurile șomerilor, pentru că majoritatea ies din facultate fără să aibă habar despre profesia pentru care au primit diplomă.

Soluții

Pentru a nu mai sacrifica viitorul copiilor României și, implicit, al ţării, Asociația PRO VERTICAL propune tuturor forurilor competente un set de măsuri, în ceea ce privește învățământul în România, acestea urmând să fie aplicabile cât mai urgent posibil:
-Dezvoltarea personală, materie obligatorie în școlile generale;
-Folosirea metodelor nonformale, în școală, pentru captarea atenției elevilor, în scopul acaparării mai bune a cunoștințelor predate;
-Educația pentru sănătate, materie obligatorie în școlile generale;
-„Școala altfel”, permanentizată și cu un număr mai mare de ore;
-Selectarea elevilor de gimnaziu, pe bază de probe de aptitudini, la admiterea în liceu sau școli profesionale, în funcție de profil;
-Introducerea învăță­mântului diferențiat, pe licee teoretice, licee tehnologice și școli profesionale, începând cu absolvenții 2012 ai școlilor generale;
-Reducerea materiei, la 40%, la gimnaziu și la liceu, în afara claselor de performanță, unde materia să fie adaptată la obiectivele performanțelor propuse;
-Reducerea programei pentru bacalaureat până la 40% din cea actuală, la liceele tehnologice , pentru absolvenții de liceu din anii 2013, 2014, 2015;
-Oferirea posiblității, pentru candidații la bacalaureat, să opteze, la a treia materie (în afară de L. Română și Matematică) la oricare dintre materiile de specialitate făcute în timpul liceului;
-Reducerea materiei, la toate disciplinele, la minimul necesar, pentru școlile generale, noțiunile considerate generale să fie doar acelea care sunt necesare unui om pentru a putea comunica, pentru a se descurca în societate  și pentru a putea face o muncă necalificată, în cazul în care nu își continuă studiile;
-Reducerea materiei, la toate disciplinele, la minimul necesar, pentru licee și școli profesionale, în așa fel încât elevii să primească toate noțiunile necesare pentru exercitarea profesiei pentru care se pregătesc, dar nu mai mult decât atât;
-After school- obligatoriu- orele rămase descoperite prin reducerea materiei să fie făcute de aceiași profesori, pentru aprofundarea materiei predate, astfel ca elevii să nu mai primească teme acasă;
-Creșterea numărului de ore de practică în licee și obligativitatea ca acestea să se facă în unităţi economice, pentru ca tinerii să poată trece uşor în producţie;
-Aplicarea Bacalaureatului diferenţiat pe grade de dificultate şi specializări începând cu anul 2013;
-Acordarea de burse sociale de către Stat, Comunităţi Locale, Societăţi Comerciale şi ONG-uri, pentru ca toţi elevii din mediul rural să aibă acces la şcoală.
Dacă sunteți de acord cu demersul Asociației PRO VERTICAL și vreți să vă alăturați lui, votați petiția, pe http://www.petitieonline.ro/petitie/salvati_educatia_viitorul_romaniei_-p21199051.html. Ea a fost propusă dezbaterii publice în luna iulie a acestui an și va mai sta postată pe site-ul de specialitate până la începutul lunii noiembrie, când se intenționează ca Legea Educației să intră în dezbatere la Parlament. Petiția va va fi înaintată, alături de semnăturile primite, ONG-urilor din România, Parlamentului, Guvernului, Primului Ministru și Președintelui României.
Asumată de Asociația PRO VERTICAL
Autori:   Aura Stoenescu- președinte
Cornel Șomâcu- vicepreședinte

Câteva opinii ale susținătorilor
„Sunt absolut de acord cu aceste cerinte din petitie. Ele reprezinta, poate, singura salvare din haosul in care ne zbatem…” Catrina Mircea Ionuț (31 ani, Târgu Jiu)
„Din păcate, școala încarca elevii cu tot felul de cunoștințe a căror utilitate nu le este foarte clară, deci nu le rețin,, iar rezultatele de la bacalaureat arată că a eșuat și în rolul său instructiv, la fel ca în rolul educativ.
Pregătirea pentru viață nu încape nicăieri în orarul actual!
E clar că trebuie să facem o schimbare, să nu mai rămânem ancorați în tristul “nu putem rezolva nimic”.
Susținem demersul, în speranța că înca nu e prea târziu și că vocile noastre unite vor fi eficiente, reușind schimbarea în bine a sistemului de învățământ.” (Asociația EUROPROTECTOR România)
„Cred că educația este una dintre problemele societății de azi și pentru care nu facem nimic spre a le remedia. Părinții copiilor din școli și grădinițe sunt preocupați mai mult de acumularea teoretică a informațiilor și mai puțin de dezvoltarea lor personală, de nevoile lor. Ei își întrebă copiii, când îi întâlnesc după programul de școala, ce note au luat și nu cum a fost la școala-interesant, antrenat sau plictisitor. Așa că schimbarea depinde de atitudinea noastră.” (Daniela Androșcă, 46 ani, România)
„Da, doresc salvarea educației din România, pentru că avem nevoie de oameni bine pregătiți, care să învețe cu plăcere și să poată deveni cetățeni de nădejde ai țării. Manualele școlare trebuie alcătuite de profesori care lucrează la clasă și cunosc particularitățile de vârstă ale elevilor. Ele nu trebuie încărcate cu cunoștințe multe și inutile. Lecțiile trebuie să fie predate de profesori apelând la metodele active, participative prin care elevii să fie atrași spre școală și nu îndepărtați de ea. Salariile profesorilor trebuie să reprezinte cel puțin 6% din PIB, nu cât sunt ele astăzi, doar un salariu mediu pe economie!” (Dora Popovici, 63 ani, Zalău)
„Cu ajutorul copiilor se tot experimentează, în fiecare an, metode și metodologii pentru învățământul preuniversitar făcând din aceștia “cobai”, părinții neîndrăznind să spună : NU! pentru a-i salva.
Nici măcar frica de a nu-i provoca copilului probleme nu justifică lipsa de atitudine directă în a stopa inpalpabila dar nu și invizibila operație pe creier ce perturbă chiar bunăstarea afectiv-emoțională și intelectuală a copiilor, nu ne justifică tăcerea. Prin această metodă crudă și lipsită de demnitate devenim, tacit, complici.” (Marcela Bratoșin, 51 ani, Buzău)
Și, totuși, speranța moare ultima…
(Valeria Ghivercea, Craiova)