„Corelarea strategiilor de școlarizare la dinamica pieței forței de muncă”

În perioada 1-5 octombrie 2012, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”  găzduieşte o delegaţie importantă de profesori din Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „Correlating school strategies to dynamics of the labour market”. Acest proiect a fost implementat de Consorțiul de Resurse Tehnologice Gorj.

Oaspeții din țările UE au avut întâlniri inclusiv cu inspectorul școlar general, Ion Ișfan.
Oaspeții din țările UE au avut întâlniri inclusiv cu inspectorul școlar general, Ion Ișfan.

Printre participanţii la vizita de studiu: directori de licee tehnologice, reprezentanţi ai Ministerelor  Educaţiei din Spania şi Germania, dar şi un număr de 5 cadre didactice universitare, de la universităţi de prestigiu din Anglia, Germania, Danemarca și Croația. Aceştia  participă alături de cadrele didactice şi elevii de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” la o serie de seminarii şi conferinţe, se vor întâlni cu autorităţi locale precum şi cu partenerii economici ai liceului.
Dezbaterile au în prim- plan identificarea acelor activităţi ce pot fi luate la nivelul unei instituţii de învăţământ pentru a asigura transferul facil al absolvenţilor către piaţa muncii locale, dar şi către piaţa muncii europene. Vor fi prezentate exemple de bune practici din partea participanţilor dar se vor prezenta totodată şi facilităţi de studii în cadrul universităţilor din UE.
Dintre activităţile vizate a se realiza, pe lângă workshopuri şi conferinţe, se vor vizita locaţiile agenţilor economici parteneri, obiective de artă şi cultură din oraş şi județ şi sperăm noi şi întâlniri cu oficialităţile locale, mai ales că este probabil una dintre cele mai prestigioase delegaţii care au vizitat meleagurile noastre.
După cum ne declara profesorul Marius Buzera, coordonatorul proiectului, ”În acest proiect  activităţile sunt axate pe dezbateri, pe schimb de idei şi bune practici, încercând identificarea acelor soluţii care pot fi adaptate la nevoile şi particularităţile fiecărei şcoli. Faptul că suntem singura instituţie din Oltenia care în acest an organizează o astfel de acţiune este o mare provocare dar totodată şi o mare responsabilitate, care nu poate decât să ne motiveze”.