Penultima țară din UE la ultima evaluare PISA 2022

Loading

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat, împreună cu Ministerul Educației din România, rezultatele „Programme for International Student Assessment” (PISA) 2022. Învățământul  românesc se află la coada clasamentului în Uniunea Europeană când vine vorba despre domeniile matematică, științe și citire, fiind superior doar celui din Bulgaria.

Potrivit  rezultatelor studiului, România este la nivelul unor  țări precum: Serbia, Emiratele Arabe Unite, Grecia (țară UE situată imediat deasupra României, cu medii de 430-441 de puncte), Kazahstan, Mongolia, Bulgaria, Moldova.  

La nivelul OCDE, 16,4% dintre elevi au înregistrat în medie rezultate sub nivelul 2 la toate cele trei domenii, deci se încadrează la nivelul analfabetismului funcțional. Cu toate acestea, în România ponderea acestora este de 33,2%.

O treime dintre elevi ignoră profesorii

Elevii din România nu prea sunt atenți la profesori.28% dintre elevi nu sunt atenți la profesorii lor, în timp ce media OCDE este de 30%.

50% dintre elevii din școlile românești spun că simt că aparțin școlii (media OECD este de 75%), dar 17% spun că se simt singuri la școală. Comparativ cu anul 2018, când au fost făcute publice ultimele testări PISA, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult la acest capitol.

După prezentarea rezultatelor PISA 2022, ministrul Educației, Ligia Deca, a venit cu o declarație:

„Trebuie să creștem nivelul de alfabetizare funcțională. Avem o proporție importantă de elevi care nu au competențele minime necesare pentru a face față cu succes provocărilor societății actuale. Performanțele la testarea PISA 2022 ne situează încă sub media OECD”, a spus Deca.

Măsuri luate de autorități

Ligia Deca a spus  faptul că în noua lege a învățământului, intrată în vigoare în luna septembrie, sunt prevăzute măsuri pentru a crește gradul de alfabetizare al elevilor.

„În noua lege a învățământului preuniversitar au fost deja prevăzute măsuri pentru formarea acestor competențe de bază. De exemplu, nivelul de alfabetizare funcțională al elevilor va fi evaluat periodic prin teste online corespunzătoare fiecărui nivel de studiu. Peste 29.000 de profesori vor fi formați în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor și peste 58.000 de elevi vor beneficia de resurse de predare-învățare relevante pentru creșterea nivelului propriu de alfabetizare funcțională”, a susținut Ligia Deca.

În UE, printre țările cu cele mai bune rezultate la testele PISA 2022 se numără Estonia, Finlanda, Suedia și Danemarca.

Rezultatele PISA 2022, prezentate de Ministerul Educației:

  • „În România, 51% dintre elevi au atins cel puțin nivelul 2 de competență la matematică. Acești elevi pot interpreta și recunoaște, fără instrucțiuni directe, modul în care o situație simplă poate fi reprezentată matematic (de exemplu, compararea distanței totale pe două rute alternative sau conversia prețurilor într-o monedă diferită).
  • Aproximativ 58% dintre elevii din România au atins cel puțin nivelul 2 la lectură. Acești elevi pot identifica ideea principală dintr-un text de lungime moderată, pot găsi informații bazate pe criterii explicite, uneori complexe, și pot reflecta asupra scopului textelor, atunci când li se cere în mod explicit să facă acest lucru.
  • Aproximativ 56% dintre elevii din România au atins cel puțin nivelul 2 la științe. Acești elevi pot recunoaște cel puțin explicația corectă privind fenomenele științifice familiare și pot folosi astfel de cunoștințe pentru a identifica, în cazuri simple, dacă o concluzie este validă, pe baza datelor furnizate”, a arătat Ministerul Educației.

Măsuri propuse de Ministerul Educației:

  • „Standardizarea evaluărilor naționale – Nivelul de alfabetizare funcțională al elevilor va fi evaluat periodic, prin teste online, corespunzătoare fiecărui nivel și fiecărei clase. Aceste evaluări vor fi realizate prin Platforma națională de alfabetizare funcțională, conform standardelor de alfabetizare funcționale și corelate cu profilul absolventului.
  • Formarea dedicată a cadrelor didactice – Va fi înființat un Program național de formare a cadrelor didactice, în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor.
  • Creșterea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora, ca formă de sprijin al progresului școlar în fiecare clasă.
  • Programul „Învățare remedială” – Sprijin pentru elevii cu dificultăți de învățare sau care înregistrează decalaje în învățare prin suport suplimentar, personalizat, din partea cadrelor didactice, acestea putând fi realizate de unitățile de învățământ preuniversitar în parteneriat cu organizațiile non-guvernamentale.
  • Primă de instalare neimpozabilă egală cu 5 salarii minime brute pe țară cu condiția asumării unei perioade minime de 5 ani școlari, acordată personalului didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unități de învățământ aflate în zone defavorizate.
  • Creșterea cu 25% a costului standard pentru beneficiarii primari din unități de învățământ considerate a fi defavorizate”, a transmis Ministerul Educației.