”Pași spre competență”, un nou proiect Erasmus+ la Colegiul Tehnic Nr 2 Târgu-Jiu

Loading

Colegiul Tehnic Nr 2 Târgu-Jiu, unul  din liceele gorjene cu cele mai multe proiecte europene, a demarat un nou proiect Erasmus+ de mobilitate intitulat ”Pași spre competență”. Conferința de lansare a beneficiat de prezența a numeroși profesori, elevi și invitați din partea ISJ Gorj și a altor școli din județ. Elevii acestui liceu vor studia în Portugalia și Cipru prin intermediul unor parteneri prestigioși.

    În perioada 2017-2018, se va derula Proiectul Erasmus+ de mobilitate KA1-VET, „PAȘI SPRE COMPETENȚĂ” KA1-VET, Nr. 2017-1-RO01-KA102-036923”, proiect  realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Este al treilea proiect de acest fel care se va derula la Colegiul Tehnic Nr 2 Târgu-Jiu, iar activitățile propuse și rezultatele pe care le va obține, speră organizatorii,  vor determina  o cooperare mai amplă între şcoală, agenţi economici şi comunitatea locală, deschizând  noi căi de formare profesională a tinerilor, conform nevoilor identificate, vor conduce la creșterea atractivității învățământului tehnic în rândul elevilor,  la scăderea ratei abandonului școlar.

Pe de altă parte tinerii implicați în proiectele anterioare trebuie să demonstreze că au „învăţat să înveţe”, că au o atitudine pozitivă privind învăţarea şi  că vor putea face față noilor provocări.

Potrivit profesoarei Felicia Pătruț, scopul acestui proiect este creșterea calității pregătirii profesionale a elevilor din Colegiului Tehnic Nr. 2  la standarde europene, dezvoltarea cunoștințelor și abilitaţilor practice și personale ale elevilor pentru a facilita inserția profesională pe piața muncii locală și europeană a viitorilor absolvenți.

 

42 de elevi studiază în străinătate

 

Prof. Carmen Șofei, coordonatorul proiectului, a enunțat principalele obiective ale proiectului: Dezvoltarea de competențe practice și dobândirea unei culturi tehnice specifice profilului tehnic studiat pentru 42 de elevi ai Colegiului; Dezvoltarea de competențe antreprenoriale și sociale pentru 42 de elevi, prin contactul cu condiţiile și relațiile de muncă și viața din spaţiul european, îmbunătățirea atitudinii privind mobilitatea ocupațională și pregătirea continuă a forței de muncă; Dezvoltarea de competențe personale pentru 42 de elevi, prin îmbunatățirea cunoștințelor cultural – lingvistice și abilităților de adaptare și comunicare.

 

Directorul adjunct al Colegiului  Tehnic Nr 2, prof. Codruța Bîzocu, ne-a declarat că grupul țintă al proiectului este format  din elevi de clasa a X-a care  urmează să efectueze stagiile de instruire practică obligatorie aferente semestrului al II-lea. Aceste stagii au un nivel ridicat de aplicabilitate şi sunt de importanţă majoră pentru viitorii angajați în  domeniul  pregătirii de bază deoarece vizează activităţi specifice, necesare pentru  fixarea cunoștințelor din curriculumul şcolar pentru disciplina CDL- Pregătire practică comasată.

Certificatul de competenţă pe care îl vor obține elevii constituie o garanţie a capacităţii unei persoane de a activa într-o ocupaţie şi pune în evidenţă competenţele transferabile de la o ocupaţie la alta. Obţinerea unui certificat de competenţă profesională măreşte şansele de angajare şi posibilităţile de dezvoltare a unei cariere după terminarea studiilor.