Oportunități pentru tinerii din România în formarea profesională

În zilele de 5-6 decembrie 2013 s-a desfăşurat la Bucureşti o reuniune de prezentare a noului program al Uniunii Europene pentru Educaţie. Organizatorul, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, a reuşit să aducă în faţa inspectorilor şcolari cu proiectele din toată ţara, reprezentanţilor  mediului asociativ şi formatorilor de tineret “Tineret în acţiune” pe Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale, dar şi alţi reprezentanţi de seamă în domeniu.

Ministrul Remus Pricopie a participat la reuniune, semn al importanței care se acordă Erasmus+
Ministrul Remus Pricopie a participat la reuniune, semn al importanței care se acordă Erasmus+

Erasmus+, noul program al UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport, planificat să înceapă în ianuarie 2014,  se va desfăşura pe o perioadă de şapte ani şi are ca scop stimularea dezvoltării competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi sprijinirea modernizării sistemelor de învăţământ, de formare profesională şi pentru tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget de 14,7 miliarde EURO, ceea ce înseamnă cu 40% mai mare decât nivelurile actuale. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfăşura activităţi de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenţi din învăţământul superior, 650 000 de ucenici şi de elevi din învăţământul profesional, precum şi peste 500 000 de tineri implicaţi în programe de schimburi de tineri sau de voluntariat în străinătate. Studenţii care intenţionează să urmeze un program complet de studii de masterat în străinătate, pentru care rareori sunt disponibile granturi sau împrumuturi naţionale, vor beneficia de o nouă schemă de garantare a împrumuturilor, gestionată de Fondul european de investiţii. Erasmus+ va oferi, de asemenea, finanţare pentru personalul din educaţie şi formare, pentru lucrătorii din domeniul tineretului şi pentru parteneriate între universităţi, colegii, şcoli, întreprinderi şi organizaţii non-profit.
Erasmus+ are trei obiective principale: două treimi din buget se alocă pentru oportunităţi de învăţare în străinătate, atât pe teritoriul UE, cât şi în afara sa, iar din restul bugetului se vor sprijini parteneriate între instituţii de învăţământ, organizaţii pentru tineret, întreprinderi, autorităţi locale şi regionale şi ONG-uri, precum şi reforme de modernizare a educaţiei şi a formării profesionale şi de promovare a inovării, a spiritului antreprenorial şi a capacităţii de inserţie profesională.
Noul program Erasmus+ combină toate schemele actuale ale UE pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport, inclusiv Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programul „Tineret în acţiune” şi cinci programe de cooperare internaţională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink şi programul de cooperare cu ţările industrializate). Acest lucru va facilita înţelegerea de către candidaţi a oportunităţilor disponibile, în timp ce alte simplificări vor facilita la rândul lor accesul la program.