Opinia ta contează pentru viitor!

În perioada 01.02 – 30.11. 2012, Asociaţia Aurora Hurezani, în parteneriat cu Primăria Hurezani, Şcoala Generală Hurezani , TVR-Studioul Teritorial Craiova , S.C. Tipografia ProdCom S.R.L. Târgu Jiu, Radio OMEGA din Târgu Jiu, Asociaţia Europrotector , Asociaţia Pro Vertical , Asociaţia “Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III “ , Asociaţia de tineret VIITORUL Căpreni,  implementează proiectul « Opinia ta contează pentru viitor! », finanţat de Comisia European prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa, Sub- Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor.
Proiectul « Opinia ta conteaza pentru viitor! » vine în întâmpinarea nevoii de manifestare , de informare, de comunicare şi de dezvoltare.
Scopul proiectului propus este implicarea tinerilor din mediul rural  în viaţa comunităţii .
Obiectivele proiectului sunt  :
1- Crearea unei pagini web pentru  şcolile  din Hurezani şi Căpreni, un  spaţiu optim de informare pentru tineri, despre diferite domenii sociale, economice, educative şi de dezvoltare profesională.
2- Creşterea gradului de informare a tinerilor din comuna Hurezani cu privire la oportunităţile educative, sociale cu 15% .
3- Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii sub toate formele de manifestare a acesteia –economică, civică, politică, culturală.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt membrii grupului ţintă care vor constitui echipa de implementare a proiectului, membri echipei de proiect-coordonatorul de proiect, managerului de proiect , instructorul si partenerii în proiect .  Beneficiarii indirecţi sunt membri comunităţii locale, tineri şi vârstnici, cadre didactice,  autorităţi locale , mass-media.

Proiect Finanţat de Comisia European prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa, Sub- Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor