Operele lui Brâncuși, vandalizate

Operele lui Constantin Brâncuși au urme de vandalizare, de care se fac vinovați unii dintre cei care vin să le viziteze. Aceasta e concluzia trasă de specialiștii care monitorizează starea de conservare a operelor de la Târgu Jiu, amplasate pe Calea Eroilor. Acestea, precum și acțiunile naturii duc la necesitatea restaurării lor, lucrare preconizată să fie realizată în anul 2017.

O echipă pluridisciplinară va propune operațiile şi  materialele pentru restaurarea operelor lui Brâncuși
O echipă pluridisciplinară va propune operațiile şi materialele pentru restaurarea operelor lui Brâncuși

În perioada 4-12.07.2016, în cadrul de colaborare multianuală stabilit între Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuși” şi Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Optoelectronică INOE 2000, s-a desfăşurat a doua campanie de vară pentru investigaţii fizico-chimice asupra elementelor Ansamblului Monumental ridicat de Constantin Brâncuşi la Târgu-Jiu.
Monitorizarea stării de conservare este complexă și constă în caracterizarea materialelor, inventarierea detaliată sub milimetric a suprafețelor, identificarea zonelor cu potențial de risc privind degradarea naturală accelerată, precum şi identificarea ”traumelor” induse de factori antropici.

Metode de investigare

Metodele şi mijloacele optoelectronice s-au distins în ultimele decenii în cercetări similare din întreaga lume pentru că permit evaluări în situ, fără prelevare de probe, cu răspuns rapid, non-invazive, adesea non-contact, deci sunt cele care respecta şi protejează materialul original al bunului cultural.
În acest an, campania a condus la achiziția datelor pentru construcția modelului fotogrammetric al Porții Sărutului, al Mesei Tăcerii, a unui număr mare din scaunele din Aleea Scaunelor, de asemenea s-a realizat controlul prin vibrometrie laser Doppler şi microscopie a chiturilor cu fisuri incipiente, precum şi la analiza stresului termic.
Monitorizarea în timp real a condițiilor meteo în imediata vecinătate a operei este acum asigurată de o stație de măsurare a parametrilor de microclimat, a calității aerului şi a curgerilor de aer – agenți naturali de eroziune, care condiționează amenajarea şi întreținerea mediului înconjurător şi care au o influență deosebit de importantă în orice proiect de conservare preventivă.

Concluzii

Interpretarea preliminară a datelor achiziționate indică necesitatea unei intervenții de restaurare în următorul an, la baza căreia analizele din 2015-2016 vor fi esențiale şi vor determina proiectul de intervenție care se va elabora în etapa viitoare, prin contribuția unei echipe pluridisciplinare, care va propune cele mai potrivite operații şi materiale.
Trebuie subliniat că această campanie a pus, din păcate, în evidenţă şi forme de vandalism, ca urmare a contactului vizitatorilor cu operele. Urmele de produse alimentare – băuturi, gumă de mestecat etc. – sunt pe cât de ușor de aplicat, pe atât de greu de explicat, dacă ne gândim că vizitatorii sunt aparent totdeauna iubitori ai monumentului şi că prețuiesc excursia culturală pe care o întreprind. Desigur că, pe lângă protecția împotriva degradării naturale, se impun şi măsuri drastice, restrictive, legate de accesul în vecinătatea monumentului.