O sărbătoare a cuvântului scris

MOTO: Cei care nu pot învăța din istorie sunt condamnați să o repete. (George Santayana)

dumitru-hortopanDe fiecare dată când apare o carte cu tematică istorică este o sărbătoare pentru iubitorii muzei Clio. Atunci când cuvântul scris se adresează istoriei judeţului Jiului de Sus aşteptarea este cu atât mai mare, meleagurile acestea fiind pline de istorie, aşa cum se poate vedea şi în colecţiile permanente ale Muzeului Judeţean ”Alexandru Ştefulescu”. Aşa cum spune şi autorul acestei cărţi, multe din materialele acestei lucrări şi-au găsit locul în săptămânalul VERTICAL sau alte reviste periodice.
Ca o prefaţă a acestei cărţi trebuie să remarc faptul că reunirea unor studii despre momente din Istoria Gorjului mi se pare deosebit de inspirată. Cunoaştem deja contribuţia istoriografică şi activitatea foarte laborioasă în domeniul istoriei a dascălului de istorie Cornel Şomâcu, a directorului de ziar şi realizatorului de televiziune. Cartea de faţă reuneşte o serie de studii extrem de bine realizate dedicate unor locuri şi fapte care au marcat trecutul acestor locuri, studiul dedicat Istoriei Gorjului fiind relevant din acest punct de vedere. În Gorj nu se poate să nu pomeneşti de Tudor Vladimirescu şi Gheorghe Magheru sau de Mânăstirea Tismana, pietre de temelie în tot ce a însemnat istoria locală. Autorul cărţii şi-a asigurat succesul şi din acest punct de vedere fără să mai vorbim de stil care este unul accesibil publicului larg, cel al presei scrise.
Dacă ar fi să vorbesc de autorul acestei cărţi cred că ar trebui să vorbesc de dascălul de istorie şi colaboratorul Muzeului Judeţean ”Alexandru Ştefulescu”. Elevii de la Băleşti sau de la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” vin foarte des la muzeu, se interesează de trecut şi au realizări în cărţi şi reviste, după cum am putut să vedem în ultimii ani. Pot să continui invocând managerul de şcoală, cel care a schimbat din temelii Şcoala Generală Ceauru şi ale cărui expoziţii permanente de documente îi fac pe elevi să îşi cunoască trecutul. Ce bine ar fi dacă în Gorj şi alte instituţii ar găsi loc mai mult pentru trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat.
Cornel Şomâcu este sufletul Societăţii de Ştiinţe Istorice la nivelul Gorjului, o organizaţie care numără la acest moment peste 200 de specialişti ai domeniului. Faptul că acesta reuşeşte să găsească timp pentru aceste lucruri, inclusiv pentru publicarea unor cărţi, rămâne de apreciat. La fel de lăudabilă rămâne colaborarea pe care a iniţiat-o şi o duce mai departe cu instituţiile de cultură ale Gorjului, Muzeu, Arhive, Biblioteca Judeţeană etc. Istoricul şi jurnalistul nu fac nici un rabat pentru reuşita oricărei manifestări dedicate istoriei, un loc absolut remarcabil în acest moment.
Închei această invitaţie la lectură cu o remarcă, autorul reuşeşte să folosească un stil publicistic care facilitează lectura unui public larg. Este o provocare şi pentru cadrele didactice de vreme ce avem o propunere de programă de opţional pe istorie locală, un început pentru toţi cei care vor să folosească acest ti de curriculum în conformitate cu noua Lege a Educaţiei. Toate acestea luate la un loc ne fac să recomandăm un asemenea demers pentru o lectură atentă.