O carte despre școala gorjeană

Nimic nu poate exista fără istorie. Oamenii sunt ceea ce a făcut din ei istoria, tradiţia, trecerea timpului. O instituţie de învăţământ este un loc binecuvântat, prin menirea sa plină de nobleţe şi generozitate – aceea de a forma şi cultiva personalităţi, de a deschide porţile spre cultură, de a trezi interesul pentru cunoaştere, dar şi prin modul în care a fost realizată această datorie de-a lungul timpului, pentru multe generaţii, care, trecând pe acolo, au dat valoare acelei instituţii.
Regăsim toate acestea în paginile lucrării ce îi are ca autori pe istoricii gorjeni Cornel Şomâcu şi Daniel Cismaşu, care cu acribie şi responsabilitate rememorează fapte, întâmplări, evenimente din viaţa şcolii, cărora timpul nu le-a alterat sensurile.
Monografia unei instituţii de învăţământ este cartea de căpătâi a tuturor generaţiilor de elevi şi dascăli care au contribuit de-a lungul anilor la desăvârşirea numelui şi renu-melui său.  Este un instrument în mâinile comunităţii de a-şi evalua valorile şi de afixa repere pentru viitor.
Abordând cronologic materialul istoric, autorii parcurg evoluţia şcolii din Băleşti de la începuturi, adică de la Regulamentele Organice, până în zilele noastre.
În paginile cărţii se regăsesc informaţii de interes atât pentru cei care  îşi îndreaptă cu nostalgie gândul spre anii în care şi-au desfăşurat aici activitatea, cât şi pentru cei care doresc să parcurgă câteva pagini din istoria şi evoluţia învăţământului gorjean.
Structurată corespunzător unui studiu monografic, lucrarea beneficiind de imagini grăitoare despre mersul acestei instituţii de învăţământ de-a lungul istoriei, cu dascăli de altădată, personalităţi ale vieţii şcolare din Gorj precum învăţătorul Gheorghe Lăscăteu, profesorii Gheorghe Găvănescu sau  Grigore Pupăză.
Astăzi Şcoala Generală Ceauru, cuprinzând cele două structuri Băleşti şi Corneştii Noi, este una dintre instituţiile de învăţământ apreciate, fiind gazda ultimilor ani a mai multor concursuri naţionale interdisciplinare şi simpozioane interna-ţionale.
Începând din toamnă va purta numele lui Antonie Mogoş, ţăran, sculptor în lemn şi cantor bisericesc, cel care construia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, singura casă gorjenească ce astăzi se află la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti.
Şcoala înseamnă atât pentru locuitorii comunei Băleşti cât şi pentru cadrele didactice de aici incursiune în trecut, asumarea prezentului şi garanţia viitorului. Felicităm demersul celor doi autori, istoricul Cornel Şomâcu, actual director al Şcolii Generale Ceauru şi cercetătorul Daniel Cismaşu, fost elev al acestei şcoli, şi suntem convinşi că aşa cum îi cunoaştem nu se vor opri aici.