MONUMENT O nouă pagină de istorie scrisă la Dănești

La 102 ani de la luptele din Primul Război Mondial din zona Dănești, autoritățile locale și sătenii și-au dat mâna spre a reabilita un monument dedicat eroilor în perioada interbelică. Manifestările au fost onorate de prezența prefectului de Gorj- Ciprian Florescu, a vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj-Gheorghe Nichifor, a deputatului de Gorj-Dan Vâlceanu, a comandantului Garnizoanei Târgu Jiu- Gheorghe Andronescu a reprezentanților Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Gorj, a reprezentanților Societății de Științe Istorice, filiala Gorj ș.a.

La 4 noiembrie 2018 s-a dezvelit și resfințit Monumentul Eroilor ridicat de săteni din Dănești în perioada interbelică, edificiu aflat până acum într-o avansată stare de degradare. Autoritățile locale și sătenii au reușit reabilitarea acestui monument, numit de localnici ”Monumentul de la Izvorul Cișmea” pentru că de sub monument izvorăște o apă rece care ostoiește setea trecătorilor și a animalelor aflate la pășunat. După spusele primarului Emanoil Rusu, acest monument este amplasat deasupra unui mare bazin cu apă potabilă, construit din beton armat de peste 500 metri pătrați din care apa se scurge pe două țevi într-un jgheab pentru adăpatul vitelor și de aici, printr-o conductă, este evacuată în pârăul Brătuia. Monumentul este de forma unui obelisc deasupra căruia un vultur de piatră cu o cruce în cioc veghează aici memoria pilduitoare a gorjenilor ce s-au jertfit în luptele de la Jiu, Mărăști, Mărășești și Oituz. Pe fațada obeliscului, sub vultur este montat Însemnul Aducerii Aminte original. Sub acesta este scris următorul mesaj: „În amintirea EROILOR din Brătuia căzuți vitejește pe câmpul de luptă pentru apărarea PATRIEI, întregirea neamului și slava Sfintei noastre Biserici”, iar deasupra, sub postamentul vulturului, pe fiecare fațetă sunt trecute numele luptelor cele mai grele la care au participat gorjenii în Războiul de Reîntregire 1916 – 1919, astfel: JIU, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ ȘI MĂRĂȘTI. În spatele monumentului se află o mică construcție din piatră, care probabil a adăpostit o icoană, la care se închinau trecătorii când veneau să bea apă de la acest izvor, dar, în locul icoanei sunt trecute numele eroilor din Brătuia din Războiul de Independență și din Primul Război Mondial, ce reprezintă icoana de suflet a sătenilor din Brătuia.

În cinstea eroilor Dăneștiului

Au rostit alocuțiuni Emilian Rusu-primar Dănești, Ciprian Florescu-prefect de Gorj, Gheorghe Nichifor-vicepreședinte Consiliul Județean Gorj și Walter Loga-președinte ANCERM Gorj. Din intervenția istoricului Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, am reținut următoarele: ”Este impresionant că sunteți atât de mulți aici și atât de dispuși să trăiți o pagină de istorie. Gorjul a început programul său dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, încă de la 15 ianuarie 2018, de când, de numele căruia se leagă Ziua Românismului, mă refer la Mihai Eminescu, a continuat în Poiana lui Mihai, în Valea Jiului la Lainici, la Rasovița, la Podul Jiului și, iată, acuma la dumneavoastră. Această enumerare de lupte și localități, înseamnă pe harta județului nostru, tot atâtea pagini de istorie și de glorie nepieritoare. Armata Română a intrat în noaptea de 14/15 august 1916 prin toate trecătorile în Transilvania. Așa cum știți, luptele din această zonă, numite luptele de la Jiu, au constat în trei mari momente. Momentul primei ofensive (14/15 august 1916), cea de-a doua ofensivă (10 – 16 octombrie 1916) și retragerea ordonată, dar în luptă a trupelor române (01 – 06 noiembrie 1916), cu deosebire a gorjenilor și mehedințenilor către Craiova. În acest al treilea episod se situează ceea ce s-a întâmplat atunci, la început de noiembrie, aici. Întradevăr, văile acestea au fost zbuciumate de un război care nu ar mai fi de dorit. N-ar mai fi de dorit pentru că a fost RĂZBOI! Atunci a fost dorit pentru un ideal și anume înfăptuirea României Mari. Spuneau, cei care au vorbit aici despre faptul că Dăneștiul este loc de nenumărate monumente comemorative de război. Întradevăr, monumente, troițe și cruci care omagiază pe eroii care au căzut aici, sunt pretutindeni. Între ele și acest monument situat în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, inaugurat la 20 iulie 1930, cum de altfel s-au ridicat pe întreg teritoriul județului Gorj. Spațiul Gorjului a fost repede populat de asemenea opere comemorative de război(…) .Toți cei care suntem prezenți aici și cei care află cumva de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, să nu uite atunci când trec pe lângă asemenea monumente, nu neapărat să verse o lacrimă (unii pot să plângă, alții plâng mai greu), ci să-și îndrepte un gând pios către cei care au trecut în eternitate luptând cu arma în mână ca țara aceasta să fie mare. Nu atât de mare pe cât ne-am dori noi, pentru că a existat și un tragic an 1940, dar încă MARE. Și să sperăm că va fi ca atunci la 1918 nu peste multă vreme. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe EROII noștri”