Medierea prinde rădăcini

Mediatorii din judeţul Gorj au participat joi, 07.05.2015 ora 12.00, la o acţiune care marchează unul dintre momentele importante în viaţa acestei profesii. Mesajul transmis este deosebit de puternic: de coeziune, angajament şi multă determinare.

În săptămâna medierii, Consiliul de Mediere a inițiat plantarea, cu ajutorul mediatorilor, a 42 de copaci în 42 de orașe reședință de județ ale României
În săptămâna medierii, Consiliul de Mediere a inițiat plantarea, cu ajutorul mediatorilor, a 42 de copaci în 42 de orașe reședință de județ ale României

„Anul 2015 reprezintă edificarea construcției pornite în anul 2006 prin adaptarea unei arhitecturi moderne a profesiei de mediator, structural aceasta căpătând noblețea maturității profesionale”, a declarat Mugur Bogdan Mitroi, președintele Consiliului de Mediere în comunicatul de presă al Consiliului de mediere.
„Medierea prinde rădăcini” marchează maturizarea profesională a mediatorilor care se pun în slujba cetățeanului contribuind în mod rapid, eficient și elegant la rezolvarea litigiilor cetățenilor, societăților comerciale, administraței etc.
În săptămâna medierii, 4-10 mai 2015, Consiliul de Mediere a inițiat plantarea, cu ajutorul mediatorilor, a 42 de copaci în 42 de orașe reședință de județ ale României.
COPACUL MEDIERII – presupune dragoste pentru profesie și semeni, implicare, comunicare, unitate, toleranță, solidaritate, respect, pluralism, pace, democrație, libertate.
Consiliul de Mediere dorește să atragă atenția și asupra faptului că o persoană consumă în medie, în fiecare an, o anumită cantitate de hârtie şi de lemn, pentru fabricarea cărora sunt tăiaţi și folosiți 2 copaci adulți. Pentru a restabili echilibrul natural, fiecare persoană ar trebui să planteze anual câte 2-3 arbori.
În 4 mai 2015, profesia de mediator împlinește în România 9 ani de existență. Medierea este răspunsul prin care țările civilizate au creat un instrument vital dezvoltării unei societăți sănătoase, în care respectul, colaborarea și cooperarea sunt valori de necontestat. Consiliul de Mediere crede că aceste valori sunt importante pentru societatea românească și că împreună cu mediatorii, părțile vor contribui la construirea unei culturi nelitigioase, în beneficiul lor și al statului.”
Astfel de proiecte vin în completarea efortului general de consolidare a construcţiei ce are la bază prevederile legii 192/2006 şi reprezintă o premiză de dezvoltare a cadrului necesar soluţionării conflictelor pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.