Se majorează tarifele la cadastru

Loading

 

Pe schița cadastrală din 2002 apare vecin la est primăria, deși aceasta nu recunoaște, iar una dintre construcțiile fantomă apare pe terenul Vămii, deși CFR-ul nu o recunoaște

După circa un deceniu, tarifele practicate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară vor fi majorate din luna februarie 2019. Unele servicii, precum radierea construcţiilor, urmează să fie de două ori mai scumpe.

ANCPI a aprobat în data de 7 ianuarie  2019 un ordin prin care actualizează, pentru prima dată din 2009, tarifele pentru serviciile furnizate de instituţie. Ordinul intră în vigoare în data de 4 februarie 2019 şi aduce o serie de majorări de preţuri, pentru cei care folosesc serviciile Agenţiei.

Acest lucru este important deoarece ele vor afecta un număr mare de români, în contextul în care 96% din locuinţele din ţara noastră sunt proprietate privată.

Noile tarife

– Notarea sau radierea din cartea funciară: 75 lei (de la 60 lei)

– Extinderea sau radierea construcţiilor: 120 lei (de la 60 de lei)

– Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre: 250 lei (de la 200 lei)

– Recepţia pentru lucrări de geodezie, forogrammetrie şi cartografie: 375 lei (de la 300 lei)

– Extrasul de carte funciară de informare solicitat şi furnizat la registratura Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: 25 lei (de la 20 lei). Extrasul de carte funciară solicitat şi furnizat prin platforma de plată online rămâne la 20 de lei.

– Certificatul privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului: 125 lei (de la 100 lei).

Persoanele autorizate, noi taxe

Taxele pentru autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru au fost menţinute la acelaşi nivel, respectiv la 400 de lei pentru persoanele fizice şi 2.000 de lei pentru persoanele juridice. A fost în schimb introdusă o taxă de 100 de lei pentru modificarea/eliberarea unui duplicat a certificatului de autorizare.

Însă ANCPI a mai introdus o taxă majoră pentru un serviciu pe care îl folosesc persoanele autorizate care efectuează lucrări de cadastru. Serviciul ROMPOS al ANCPI, până acum gratuit, va costa 100 de lei pe lună sau 1.000 de lei pe an.

Serviciile ROMPOS se utilizează pentru realizarea măsurătorilor la teren şi a verificării lucrărilor specifice în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), în cadrul lucrărilor de specialitate executate de persoane autorizate de ANCPI/OCPI, cât şi în cadrul altor lucrări unde este necesară utilizarea serviciilor de poziţionare (cadastru sporadic, agricultură, construcţii, telecomunicaţii, arhitectură, arheologie, geofizică şi geodinamică, cercetări maritime etc.).