„O lume mai bună pentru copiii noștri”

Loading

Elevii au fost încântați de acest proiect
Elevii au fost încântați de acest proiect

Elevii Școlii Galbenu, structură a Liceului Tehnologic Baia de Fier, judeţul Gorj, sunt beneficiarii Proiectului ,,zefiR”, proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Prin derularea acestui  proiect s-a dorit îmbunătăţirea accesului la educaţie şi sănătate pentru persoane care trăiesc în mediul rural şi care aparţin unor grupuri vulnerabile din 12 comunităţi diferite, în trei  judeţe din sud-vestul României: Olt, Dolj, Gorj.
Proiect de intervenţie în educaţia interculturală ,, O lume mai bună pentru copiii noştri”are ca obiectiv general prevenirea şi combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar prin calitatea şi diversitatea activităţilor interculturale precum si implicarea responsabilă a familiilor din centru.
De menţionat este faptul că activităţile se desfăşoară în centrul educativ special amenajat în localul şcolii, dotat cu materiale educative, timp de 2 ore pe săptămână,a câte două grupe, după terminarea programului şcolar, elevii beneficiind şi de o masa caldă asigurată de cantina Liceului Tehnologic şi resurse cofinanţate de Primăria Baia de Fier.
Este de remarcat faptul că activităţile diverse desfăşurate urmăresc sprijinirea în efectuarea asistată a temelor, în activităţile de aprofundare a cunoştinţelor, de remediere, recuperare şcolară şi ameliorarea dificultăţilor de învăţare, de remediere comportamentală şi aptitudinală, de activităţi de socializare precum şi desfăşurarea de activităţi interculturale, activităţi de petrecere a timpului liber, de cunoaştere prin jocuri de cunoaştere şi teambulding, activităţi de creaţie, activităţi de consiliere individuală şi de grup, activităţi practice pentru muncă şi viaţă, activităţi  de formare a autonomiei personale, activităţi de consiliere pentru părinţi.
Buna dotare a centrului educativ vine în sprijinul  cadrelor didactice care desfăşură activităţi de bună calitate, unde elevii participă cu plăcere. Se creează astfel o atmosferă de lucru plăcută, elevii desfăşurând activităţi de creaţie realizând obiecte diverse din hârtie, carton, materiale din natură şi materiale reciclabile, felicitări cu ocazia diferitelor sărbători,atelierul de pictură,expoziţii cu lucrările realizate de copii, concursuri tematice, întreceri sportive, serbări, excursii tematice, desfăşurarea unor activităţi în Centrul de documentare şi informare al Liceului Tehnologic.
Ajuns la final acest proiect, se poate  afirma că prin desfăşurarea acestor activităţi diverse se   remarcă progresul copiilor în ceea ce priveşte dezvoltarea lor personală, îmbunătăţirea comunicării, al îmbunătăţirii relaţiilor interpersonale şi de colaborare, schimbarea comportamentului şi a atitudinii privind învăţarea.
Profesor înv. primar Cristiana  Rădescu