Lucrări importante pentru localitățile Gorjului

În acest an, în baza Programului Național de Dezvoltare Locală la nivelul județului Gorj se va realiza o serie de investiții privind reabilitarea/modernizarea drumurilor comunale și realizarea de sisteme alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a alocat autorităților publice locale de pe raza județului Gorj suma totală de 11.055.617,60 de lei.

Localitățile Gorjului primesc bani pentru investiții
Localitățile Gorjului primesc bani pentru investiții

Ca urmare a demersurilor făcute de președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, autoritatea județeană a asigurat din punct de vedere administrativ, centralizarea obiectivelor de investiții în vederea alocării sumelor de bani repartizate primăriilor într-un timp cât mai scurt, precum și transmiterea acestora către ministerul de resort. Astfel, vineri, 8.05.2015, la sediul Consiliului Județean Gorj a fost semnat un număr de 45 de contracte de finanțare pentru următoarele localități: Aninoasa : 1. Canalizare și stație de epurare în sistem centralizat a satelor Aninoasa și Groșerea din comuna Aninoasa, Județul Gorj; 2. Construire scoală primară Costeşti nr. 1, sat Costesti, com.Aninoasa, județul Gorj; Baia de Fier : 1. Alimentare cu apă, zona turistică Rânca-Corneșul Mare, comuna Baia de Fier, județul Gorj; 2. Alimentare cu apă, comuna Baia de Fier, zona turistică Corneșul Mare -Rânca și satul Cernădia, județul Gorj; Bălănești:1. Modernizare drum comunal DC 5 Voiteștii din Deal, comuna Bălănești, județul Gorj; Bălești: 1.Alimentare cu apă satele Cornești, Găvăneşti, Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova, comuna Bălești, județul Gorj; 2. Reabilitare sistem rutier DC 91, com. Bălești, județul Gorj; 3. Canalizare menajeră, comuna Băleşti, satele Ceauru şi Băleşti, județul Gorj Bărbătești : 1. Modernizare drum DC 43, sat Socu, Comuna Bărbătești, județul Gorj de la Km 0+000-2+800; Bengești-Ciocadia: 1. Modernizare DC21 Bengești, Bircii, Ciocadia; Berlești: 1. Alimentare cu apă comuna Berleşti, județul Gorj – satele Lihulești, Berlești, Pîrîil Viu, Gîlcești; Bîlteni: 1. Modernizare drumuri stradale în comuna Bâlteni, Judeţul Gorj; 2. Reabilitare sistem alimentare cu apă potabilă, comuna Bîlteni, județul Gorj – satele Cocoreni, Peşteana Jiu, Bîlteni și Vlăduleni; Brănești: 1. Modernizare drumuri comunale și drumuri stradale L=7,913 km.
Bumbești-Jiu : 1. Reabilitare şi modernizare străzi, trotuare, căi de acces şi parcări precum şi realizarea de noi parcări în centrul civic al oraşului Bumbeşti-Jiu;
Bumbești-Pițic: 1. Modernizare drum comunal DC12 Bercești, Zorlești, Bumbești-Pițic, L=3,605 km; Bustuchin: 1. Alimentare cu apă comuna Bustuchin, satele Poieniţa, Nămete, Valea Pojarului, judeţul Gorj; 2. Modernizare DC 30 intre km 3+000 Poiana Seciuri km 6+156 Poieniţa, com. Bustuchin, județul Gorj; Cătunele: 1. Canalizare menajeră comuna Cătunele, Judeţul Gorj; Crasna: 1. Alimentare cu apă comuna Crasna, satele Cărpiniş şi Radoşi, Judeţul Gorj; Dănciulești: 1. Modernizare DC 36 DănciuleștiI-Zaicoi- Km 0+000 – Km 3+000 ; Drăgoteşti: 1. Betonare drum comunal DC 67 A Corobăi – Slivileşti, comuna Dragoteşti, judeţul Gorj; Drăguțești: 1. Modernizari drumuri comunale și stradale în comuna Drăguțești, județul Gorj; Județul Gorj: 1. Reabilitare DJ 673A Dragotești-Mătăsari-DN 67-27,75km; Lelești: 1. Extindere captare și aducțiune apă din punctul ,,Cucute” și amplificare gospodărie apă (înmagazinare), comuna Lelești, județul Gorj; Logrești: 1. Modernizare drum comunal DC 33 Măru – Seaca , comuna Logrești, județul Gorj; Mușetești: 1. Modernizare si extindere alimentare cu apă comuna Mușetești, județul Gorj; 2. Sistem de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate din comuna Mușetești, județul Gorj; Plopșoru: 1. Sistem de canalizare apă menajeră, satele Olari, Plopșoru, Sărdănești, Văleni, comuna Plopșoru, Județul Gorj; Polovragi: 1. Extindere rețele de canalizare menajeră în satul Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj; Runcu : 1.Sistem de alimentare cu apă potabilă, comuna Runcu, județulGorj, satele Runcu și Răchiți; 2. Modernizare drumuri de interes local, comuna Runcu, județul Gorj; Săulești: 1. Modernizare drum comunal Dc46:Săulești-Purcaru (L=5,500km),comuna Săulești, județul Gorj; Stănești: 1. Modernizarea drumului comunal DC 146, Alexeni (DJ 664A)-Vălari-Curpen (DJ 664A), comuna Stăneşti, județul Gorj; 2. Modernizare DC 146A Pârvuleşti (DJ 672 B)-Vălari; 3. Alimentare cu apă satele Vaidei, Curpen, Alexeni, Stănești; Stejari: 1. Modernizare drumuri de interes local, comuna Stejari, județul Gorj; Stoina : 1. Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat Comuna Stoina, județul Gorj; Tânțăreni: 1. Alimentare cu apă în sistem centralizat în localitățile Floreşti, Chiciora, Arpadia; Târgu-Cărbunești: 1. Modernizare drum comunal DC 20 Copăcioasa-Pojogeni, Km 5+575 – 8+575, județul Gorj; Telesti :1. Modernizare drumuri locale comuna Teleşti, judeţul Gorj; 2. Reabilitare drumuri locale pe o lungime de 9,440 km, satele Teleşti, Şomăneşti,comuna Telești, județul Gorj; Urdari : 1. Modernizare drumuri sătești satele Fântânele, Urdari și Hotâroasa; Văgiuleşti: 1. Alimentare cu apă comuna Văgiuleşti, satele Murgileşti şi Covrigi, comuna Văgiuleşti, judeţul Gorj; Vladimir: 1. Alimentare cu apă în comuna Vladimir, județul Gorj.

One Comment on “Lucrări importante pentru localitățile Gorjului”

  1. Aveti vreo explicatie pentru lipsa canalizarii pe strada Ranca ce se continua cu Transalpina? Desi strada e situata in orasul Novaci, coonditiile de trai sunt similare cu cele din catunele indepartate din munti.Primaria locala ar trebui ajutata sa introduca atat canalizarea cat si gazele in zonele orasului, altfel statutul de oras nu se justifica.

Comments are closed.