O lucrare monumentală despre trecutul Negomirului (II)

A văzut de curând lumina tiparului sub egida Institutului de Cercetări Socio-Umane ”C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, sub semnătura lui Dumitru Cauc, ”MONOGRAFIA COMUNEI NEGOMIR”, cea mai amplă lucrare de acest tip apărută până acum în Gorj. În cele două volume, unul intitulat ”Oamenii și mediul, societate și economie” iar celălalt ”Viața spirituală a localității”, autorul ne prezintă tot ce ar putea să ne intereseze despre trecutul unei localități: cadrul natural, cadrul istoric, cadrul socio-demografic, cadrul economic, cadrul spiritual și, bineînțeles, oameni care au marcat trecutul acestei zone.

Opera profesorului Dumitru Cauc a beneficiat de o editare pe măsură
Opera profesorului Dumitru Cauc a beneficiat de o editare pe măsură

Continuăm în acest număr prezentarea lucrării ”Monografia comunei Negomir” cu o mențiune am spune noi foarte important, profesorul Dumitru Cauc face parte din categoria aceea de intelectuali ai satelor care au reușit să ducă înainte societatea în care trăiesc. Chiar dacă prin studiile universitare și de doctorat se plasează în lumea specială a cercetătorilor cu operă, lucrările sale o demonstrează cu prisosință, istoricul nu și-a abandonat misiunea de cultularizare a satelor precum și pe aceea de a-I salva trecutul de pericolul uitării. Să pui la bătaie experiența de o viață, peste un deceniu de muncă susținută, iată rețeta sigură pentru un succes editorial de asemenea anvergură. Mai mult, cele două volume ale Monografiei sunt însoțite de un DVD cu dovezi palpabile ale volumului uriaș de muncă derulat în ultimii ani.

O lecție de cultură

Fiind vorba de un profesor de istorie, cea mai mare parte a acestei lucrări este dedicată, cum era și firesc, vieții spirituale a localității. Întreg volumul II al lucrării este dedicat cadrului spiritual. Dintr-o serie de capitole, doar învățământului îi sunt alocate 176 de pagini: ştiinţa de carte până în 1918; evoluţia învăţământului în perioada interbelică şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial; şcoala în perioada comunistă, acţiunea de alfabetizare; evoluţia şcolii după 1968, apoi după 1989, când şcoala se află sub asediul reformelor a foarte mulți miniștrii. Alte capitole din această serie se referă la Căminul cultural și bibliotecile comunale, Biserica și oamenii, Etnografie și folclor dar și Scrieri și lucrări despre comuna Negomir.
Profesorul universitar Constantin E. Ungureanu de la Universitatea din Craiova scria despre această carte și cel care a scris-o: ”Autorul Dumitru Cauc îşi întemeiază această vastă monografie pe o temeinică cercetare, realizată după regulile clasice ale unei munci ştiinţifice riguroase. Mai întâi a recurs la o profundă studiere a literaturii de specialitate, despre obiectul unei monografii, apoi a procedat la adunarea de informaţii. A făcut cercetări nemijlocite în satele comunei, discutând cu oameni de diferite vârste, în funcţie de scopul propus, a cercetat arhivele naţionale şi judeţene, a parcurs întreaga bibliografie, şi-a întocmit planul şi abia, după aceea, a trecut la redactare. După cum se observă, monograful acordă o deosebită importanţă aparatului ştiinţific al lucrării, face trimiteri la subsolul paginii, cu menţiunea izvoarelor, tot ce nu-i aparţine încadrează între semnele citării. Toate lucrările consultate apar la bibliografie.
Cu o scrupulozitate ieşită din comun, autorul intră în cele mai mici detalii ale aspectelor cercetate, întocmeşte nenumărate tabele, liste care cuprind nume, cifre etc. În concluzie, monografia domnului profesor doctor Dumitru Cauc se caracterizează prin rigoarea ştiinţifică, complexitatea şi exhaustivitatea problematicii abordate, prin acurateţe şi sobrietate. Munca epuizantă, timp de peste trei decenii, depusă de către domnul profesor Dumitru Cauc, un intelectual cu probitate, solicitudine şi rectitudine, să scoată la iveală trecutul comunei Negomir, înecat în bezna istoriei, făcând lumină până în zilele noastre, ad honoris, nu a fost zădarnică, pentru că a izbutit să realizeze o monografie competitivă la nivelul ţării, demnă de apariţia ei sub egida Academiei, a Institutului de Cercetări Socio-Umane ,,C.S. Nicolăescu-Plopşor” şi a Universităţii din oraşul Băniei.”
Încheiem aceste rânduri cu o invitație la lectură!