Liviu Cotojman, la 4 ani de mandat

Loading

După patru ani de când a fost ales primar al comunei Roşia de Amaradia, Liviu Cotojman are ce să treacă pe paleta realizărilor, deşi majoritatea au fost ani de criză în decursul mandatului său. Acesta spune că demersurile făcute în această perioadă l-au ajutat să demareze şi chiar să termine toate lucrările edilitar- gospodăreşti ale comunei şi că în curând nu va mai avea nimic de făcut, toate problemele cu care se confruntau cetăţenii fiind aproape de a fi rezolvate.

Primarul comunei Roşia de Amaradia a atacat toate fronturile de lucru pentru modernizarea comunei
Primarul comunei Roşia de Amaradia a atacat toate fronturile de lucru pentru modernizarea comunei
Sătenii din Rugetu vor avea, pentru prima dată, apă la reţea
Sătenii din Rugetu vor avea, pentru prima dată, apă la reţea
Prin ridicarea zidului de sprijin din centrul comunei s-a dezactivat alunecarea de teren
Prin ridicarea zidului de sprijin din centrul comunei s-a dezactivat alunecarea de teren
Tinerii din comună au posibilitatea să facă sport în condiţii moderne
Tinerii din comună au posibilitatea să facă sport în condiţii moderne

Fără prea multe comentarii, Liviu Cotojman  nu a făcut altceva decât să înşire pe hârtie, pe sate,  toate realizările sale şi ale colegilor săi din cadrul Primăriei şi Consiliului Local.

Şitoaia
Construcţie şcoală nouă, întrucât procesul instructiv-educativ se făcea într-un modul, pentru că şcoala fusese afectată de o alunecare de teren; reabilitarea celor trei fântâni publice din sat, urmând ca, prin PNDI, să fie asfaltat întregul drum comunal, în lungime de 3,5 km. La acesta din urmă, s-a licitat, adjudecat şi s-au început lucrările în acest an.

Becheni
S-au făcut demersurile de către administraţia locală, prin primar şi s-au eliberat documentele pentru asfaltarea DJ 675C, 2 km, drum ce tranzitează comuna, investiţia fiind dezvoltată de Consiliul Judeţean Gorj. Pentru această lucrare s-au alocat fonduri din bugetul acestui an şi au început lucrările de pregătire a amplasamentului (proiect).

Dealul Viei
Întreg satul beneficiază de alimentare cu apă, drumul va fi asfaltat prin PNDI; proiect propus şi aprobat în anul 2012.

Seciuri
Alimentare cu apă, construirea unei şcoli noi, primăria achiziţionează materialele şi lucrările se execută cu voluntari ( lucrarea este în construcţie). DJ 675C asfaltat pe doi km de către Consiliul Judeţean Gorj, în urma demersurilor făcute de administraţia locală. Compartimentul de urbanism a eliberat documentaţia necesară.

Rugetu
Alimentare cu apă aproape finalizată; repararea porţiunilor de drum afectate de alunecările de teren, construirea unei baze sportive pentru şcoala din sat.

Roşia de Amaradia
De la preluarea mandatului era o problemă cu energia, mai ales de sărbători. S-a construit o reţea nouă electrică şi s-a suplimentat prin construirea unui transformator nou, separându-se consumatorii. Este în lucru construirea unei săli pentru festivităţi. Pe pârâul Cornăţel a început construirea digurilor de protecţie a zonelor  cu risc de alunecare. Sediul primăriei va avea o imagine nouă. În maxim 2 săptămâni încep lucrările de reabilitare interioară şi exterioară. Construire teren sintetic la Grupul Şcolar Industrial Roşia de Amaradia (baza materială). Tot la el s-a realizat o clădire pentru grup sanitar modern, cu apă curentă şi toate dotările.
Blocul comunal, care găzduieşte specialişti, a intrat în programul de reabilitare exterioară, schimbându-i-se şi acoperişul. Centrul civic va avea o imagine nouă, prin construirea unei parcări (s-au început lucrările). Sistematizarea centrului civic. Construirea zidului de sprijin în centrul civic, care a dus la stabilizarea zonei, fiind salvate şcoala, primăria şi blocul de alunecarea de teren, care a fost, astfel, dezactivată.
S-a înlocuit tâmplăria la toate şcolile din comună, toate au centrală termică, iar un microbuz şcolar a fost obţinut de la ministerul de resort în urma demersurilor făcute de administraţia locală.