Liceul Teoretic Novaci – Oferta educațională 2021-2022

Loading

Liceul Teoretic Novaci reprezintă una dintre instituțiile de învățământ de renume din județul Gorj.

Dovada o constituie atât rezultatele obținute de elevi la olimpiadele și concursurile școlare, cât și participarea la diverse proiecte și activități organizate la nivel local, județean, național și internațional.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022

PROFIL REAL:

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

intensiv informatică

– 1 clasă – 26 locuri

ȘTIINȚELE NATURII

– 1 clasă – 26 locuri

PROFIL UMAN:

FILOLOGIE

– 1 clasă – 26 locuri

PROFIL ECONOMIC

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE

1 clasă – 24 locuri

BAZA MATERIALĂ:

– 15 săli de clasă recent renovate și mobilate modern

–  Sală de fectivități – 100 locuri

– 2 laboratoare de informatică dotate cu 55 de calculatoare conectate la internet

– Laboratoare moderne de fizică, chimie și biologie

– Sală de sport

– Teren de sport sintetic cu nocturnă

– Sală de fitness

– Internat – 70 locuri în camere cu 2-3 paturi și grup sanitar propriu

– Cantină

– Stație de radioficare

– Sistem de supraveghere video

FACILITĂȚI OFERITE ELEVILOR NOȘTRI:

– Ore asistate de calculator

– Pachetul G Suite for Education, care oferă acces la toate aplicațiile Google

– Implicarea elevilor în cât mai multe activități extrașcolare: excursii, concursuri, etc.

– Pregătire suplimentară la materiile pentru examenul de bacalaureat (în cadrul proiectului R.O.S.E)

– Promovabilitate la bacalaureat peste 70%

– Parteneriate cu agenți economici

– Posibilitate de a participa la proiecte naționale și internaționale.

– Bursă „Bani de liceu”, Bursă de studiu, Bursă de merit

ALEGE-NE PE NOI!

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Adresa: Str. Parângului, Nr. 57, Novaci, Gorj

Telefon: 0253.466.352

Fax: 0253.466.177

E-mail: liceul_teoretic_novaci@yahoo.com