Colegiul Naţional ,,George Coşbuc” Motru – Oferta educațională 2021 – 2022

„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi vedea foarte departe…”(C. Brâncuși)

  Colegiul Naţional “George Coșbuc” completează orizontul învățământului motrean cu o instituție școlară care își situează perspectiva educaţională în zona performanței, a competitivităţii, a valorificării potenţialului intelectual, în scopul formării unor tineri deschişi spre inovaţie, cu bogate resurse de adaptabilitate la o societate modernă, aflată în continuă schimbare, cu disponibilități creatoare, cunoştinţe ştiinţifice solide și  viziune optimistă asupra viitorului.

            Viziunea și misiunea școlii sunt corelate și subsumate idealului formulat de Constantin Brâncuși – „Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi vedea foarte departe…” și derivă din  nevoile de educaţie identificate şi din viziunea comună a diferitelor grupuri de interes (elevi, părinţi, profesori, manageri, reprezentanţii comunităţii locale). Acest îndemn îl înțelegem ca pe un imbold spre depășirea condiției, ca pe o încurajare a efortului de autodepășire, atrăgând satisfacția reușitei prin lărgirea orizontului de cunoaștere. Dezvoltarea individuală a elevului, crearea unui climat de muncă și învățare,  garantarea pregătirii eficiente, siguranța mediului școlar, caracterul incluziv al educației sunt elementele fundamentale ale ”filosofiei” școlii, definesc cultura organizațională și constituie baza opțiunilor strategice.

        În prezent, colegiul funcţionează cu 924 de elevi, grupaţi în 33 de clase, cu nivelurile primar, gimnazial si liceal.  Ciclul liceal cuprinde filiera teoretică, profilurile real și uman, cu specializările  matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe socio-umane.

       Școala pune la dispoziția beneficiarilor ei săli de clasă moderne, două laboratoare de informatică, un laborator de chimie, un laborator de fizică, un laborator de biologie, un laborator de creație (artă dramatică), o sală de sport, un amfiteatru destinat manifestărilor festive și activităților extracurriculare, o bibliotecă dotată cu 21.294 volume, sală de lectură, un cabinet de consiliere psihopedagogică. Activitatea de predare este asigurată cu  personal didactic calificat şi cu o înaltă pregătire metodico-ştiinţifică, nota definitorie a şcolii fiind dată de preocuparea profesorilor pentru pregătirea ştiinţifică şi activitatea competiţională. Majoritatea cadrelor didactice posedă gradul didactic I, experiență la catedră și performanțe profesionale deosebite.

       La Colegiul Naţional „George Coşbuc” a devenit tradiţională participarea la competiţii şcolare, rezultatele foarte bune obţinute de-a lungul anilor fiind, ca și rezultatele de la examenele naționale, o confirmare a calităţii muncii depuse de echipele de dascăli şi elevi şi ajutând la situarea obiectivă a instituţiei pe unul din locurile fruntaşe între unităţile şcolare din judeţul Gorj.
          În anul şcolar 2020- 2021, în context pandemic și restrictiv, multitudinea rezultatelor remarcabile conturează o imagine promițătoare asupra posibilităţilor de a considera educaţia realizată în colegiul „George Coşbuc” ca ofertantă şi conformă cu aspiraţiile tinerilor de azi: elevi participanți și premiați la concursurile școlare, peste 500 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură, peste 90% – rata de promovare la examenul de bacalaureat 2020.

             Calitatea educației oferite în Colegiul Național ”George Coșbuc” este confirmată și de plasarea școlii în topul celor mai bune 100 de licee din țară.

Oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022:

Plan de şcolarizare

Nivel primar:

-clasa pregătitoare – o clasă

-clasa I – o clasă

-clasa a II-a – o clasă

-clasa a III-a – o clasă

                                                                -clasa a IV-a – o clasă

Nivel gimnazial:

– clasa a V-a – o  clasă

-clasa a VI-a –  o clasă

-clasa a VII-a – o clasă

-clasa a VIII-a – o clasă

Nivel liceal:

– clasa a IX-a – cinci clase :

– două clase – matematică-

informatică (filiera teoretică,

profil real)

– o clasă – ştiinţe ale   naturii

(filiera teoretică, profil real)

– o clasă – filologie (filiera

teoretică,  profil uman)

– o clasă – ştiinţe socio-

umane (filiera teoretică,

profil uman)

-clasa a X-a -șase clase

-clasa a XI-șase clase

-clasa a XII-a –șase clase

         Disciplinele opționale sunt distribuite în funcție de profil și specializare, acoperind toate ariile curriculare. În școală funcționează în regim de programe educaționale de durată un club de dezbateri, un club de lectură și creație, o trupă de teatru.  Acţiunile educative școlare și extracurriculare sunt variate: excursii tematice, expoziții de pictură, întâlniri cu scriitori, lansări de carte, spectacole de teatru, întâlniri ale membrilor clubului cinefililor, parteneriate cu instituții de învățământ superior, acțiuni de  voluntariat, deplasări în centre care instituționalizează copii cu probleme, derularea de activități comune cu instituții culturale, sărbătorirea unor personalități, marcarea unor evenimente istorice și culturale.

ADRESA: ALEEA

MARGARETEI, NR. 3

MOTRU, JUDETUL GORJ

TELEFON: 0253/410322

E-MAIL:

colegiul_motru@yahoo.com

colegiulmotru@gmail.com