Liceul Tehnologic Țicleni

liceul-tehnologic-ticleni-0 liceul-tehnologic-ticleni-1 liceul-tehnologic-ticleni-2 liceul-tehnologic-ticleni-3 liceul-tehnologic-ticleni-4Oferta educaţională 2016 – 2017

LICEU
Filologie – 30 locuri
Operator tehnică de calcul – 30 locuri
Instructor sportiv – 30 locuri
ȘCOALA PROFESIONALĂ
Operator la extractia, tratarea, transportul si distributia gazelor -15 locuri
Operator sonde – 15 locuri
ŞCOALA DE MAIŞTRI
Maistru mecanic la exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor si echipamentelor de foraj extractie – 30 locuri
ŞCOALA POSTLICEALA
Tehnician echipamente periferice si birotica – 30 locuri
Tehnician transporturi auto interne și internationale – 30 locuri

 

Istoria Liceului Tehnologic Ţicleni este strâns legată de istoria petrolului de pe meleagurile Gorjului.
Liceul nostru a luat fiinţă în anul 1973 ca urmare a necesităţii calificării forţei de muncă în domeniul petrolului iar în prezent şcolarizează peste 300 de elevi în domeniul real, uman şi tehnic.
Baza materială modernă asigură condiţiile necesare unui proces instructiv-educativ de calitate, fiind permanent adaptată noilor cerinţe impuse de piaţa forţei de muncă.
Principala menire a şcolii a fost şi este educarea şi instruirea tinerei generaţii.

RESURSE UMANE

CADRE DIDACTICE
Gradul didactic I – 13
Gradul didactic II – 9
Gradul didactic definitiv – 8
CADRE DIDACTICE AUXILIARE
Contabil Sef – 1
Secretar – 1
Bibliotecar – 1
Informatician – 1
Laborant – 1
PERSONAL NEDIDACTIC
Muncitor calificat -1
Ingrijitor – 3
Fochist – 2
Paznic – 1

Baza materială

8 săli de clasă dotate cu mobilier nou
5 laboratoare (fizică, chimie,foraj, electrotehnic, mecanic)
3 cabinete de multimedia/informatica
(64 calculatoare conectate la internet)
4 ateliere-şcoală
Bibliotecă (20.000 volume)
Sală de sport
Bază sportivă (2 terenuri de sport)
Cabinet de consiliere şcolară
Amfiteatru

Contact

Director: Prof. MIHAI ISTRATE
Director educativ: Prof. DUMITRU FLORESCU
Contabil-şef: BURTEA LUCIA
Secretar: PÎRVULESCU CĂLINA
Informatician: NEDELCU FELICIA
Consilier şcolar: UNGUREANU CLAUDIA
Strada Stadionului, Nr. 1
Tel/Fax. 0253 234391
E-mail: gsipt@yahoo.com
Web: www.liceulticleni.ro
facebook.com/liceulticleni73