Liceul Tehnologic Țicleni

liceul-tehnologic-ticleniDirector: Prof. MIHAI ISTRATE
Director educativ: Prof. DUMITRU FLORESCU
Contabil-şef: BURTEA LUCIA
Secretar: PÎRVULESCU CĂLINA
Informatician: NEDELCU FELICIA
Consilier şcolar: UNGUREANU CLAUDIA
Strada Stadionului, Nr. 1
Tel/Fax. 0253 234391
E-mail: gsipt@yahoo.com
Web: www.liceulticleni.ro

 

Oferta educațională 2014-2015
LICEU-ZI
1 clasă matematică-informatică intensiv
1 clasa operator tehnică de calcul
1 clasă domeniul electric

LICEU-SERAL
1 clasă tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
1 clasă domeniul mecanic

ŞCOALA DE MAIŞTRII
2 clase profil maistru mecanic la exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor si echipamentelor de foraj-extractie
1 clasă profil maistru sondor la forajul sondelor

 

Baza materială
8 săli de clasă
6 laboratoare (fizică, chimie,foraj, electrotehnic, mecanic, desen tehnic)
2 cabinete de informatică
(50 calculatoare conectate la internet)
4 ateliere-şcoală
Bibliotecă (peste 20.000 volume)
Sală de sport (suprafaţă joc sintetică)
Bază sportivă (2 terenuri de sport)
Cabinet de consiliere şcolară
Amfiteatru

ISTORIC
Istoria Liceului Tehnologic Ţicleni este strâns legată de istoria petrolului de pe meleagurile Gorjului.
Liceul nostru a luat fiinţă în anul 1973 ca urmare a necesităţii calificării forţei de muncă în domeniul petrolului iar în prezent şcolarizează peste 400 de elevi în domeniul real şi tehnic.
Baza materială modernă asigură condiţiile necesare unui proces instructiv-educativ de calitate, fiind permanent adaptată noilor cerinţe impuse de piaţa forţei de muncă.
Principala menire a şcolii a fost şi este educarea şi instruirea tinerei generaţii.

Resurse umane
CADRE DIDACTICE
Gradul didactic I – 13
Gradul didactic II – 4
Gradul didactic definitiv – 12
Gradul didactic debutant – 2
CADRE DIDACTICE AUXILIARE
Contabil Sef – 1
Secretar – 1
Bibliotecar – 1
Informatician – 1
Laborant – 1
PERSONAL NEDIDACTIC
Muncitor calificat -1
Ingrijitor – 3
Fochist – 2
Paznic – 1